Lekcja 26

Lekcja 26.

Listen to “LEKCJA 26 – Moje atakuja台ce mys虂li atakuja台 moja台 nietykalnos虂c虂.” on Spreaker.

Moje atakuja台ce mys虂li atakuja台 moja台 niezniszczalnos虂c虂.

Jest ca艂kiem oczywiste, z虈e jes虂li moz虈esz byc虂 skutecznie atakowany, nie jestes虂 niezniszczalny. Widzisz atak jako prawdziwe zagroz虈enie. Dzieje sie台 tak dlatego, z虈e wierzysz, iz虈 sam moz虈esz naprawde台 atakowac虂. A to, co mog艂oby wywo艂ywac虂 skutki poprzez ciebie, musi takz虈e wywo艂ywac虂 skutki na tobie. W艂as虂nie to prawo ostatecznie cie台 ocali, ale teraz uz虈ywasz go niew艂as虂ciwie. Musisz sie台 wiec zatem nauczyc虂 tego, jak nalez虈y go uz虈ywac虂 dla twych najlepszych korzys虂ci, a nie wbrew nim.

Poniewaz虈 nasta台pi projekcja twych atakuja台cych mys虂li, be台dziesz obawia艂 sie台 ataku. A jes虂li boisz sie台 ataku, musisz wierzyc虂, z虈e nie jestes虂 niezniszczalny. Zatem atakuja台ce mys虂li czynia台 cie台 podatnym na zranienie w twym umys虂le, w kt贸rym te atakuja台ce mys虂li sie台 znajduja台. Atakuja台ce mys虂li i niezniszczalnos虂c虂 nie moga台 byc虂 jednoczes虂nie zaakceptowane. Sa台 bowiem wobec siebie sprzeczne.

Dzisiejsza idea przedstawia soba台 mys虂l, z虈e zawsze atakujesz najpierw siebie. Jez虈eli atakuja台ce mys虂li musza台 pocia台gac虂 za soba台 wiare台, z虈e jestes虂 podatny na zranienie, ich skutkiem jest os艂abienie ciebie w twych w艂asnych oczach. Zatem zaatakowa艂y one twoje postrzeganie samego siebie. I poniewaz虈 wierzysz w nie, nie moz虈esz d艂uz虈ej wierzyc虂 w siebie. A wie台c fa艂szywe wyobraz虈enie siebie zaje台艂o miejsce tego, czym7 jestes虂 naprawde台.

C虂wiczenia z dzisiejsza台 idea台 pomoga台 tobie zrozumiec虂, z虈e zniszczalnos虂c虂 i niezniszczalnos虂c虂 sa台 rezultatem twych w艂asnych mys虂li. Nic, opr贸cz twoich w艂asnych mys虂li, nie moz虈e ciebie zaatakowac虂. Nic, opr贸cz twych w艂asnych mys虂li, nie moz虈e sprawic虂, z虈e uwaz虈asz siebie za podatnego na zranienie. I nic, z wyja台tkiem twych w艂asnych mys虂li, nie moz虈e tobie udowodnic虂, z虈e tak nie jest.

Wymaga sie台, by dzisiejsza idea by艂a c虂wiczona szes虂c虂 razy. Zaleca sie台 c虂wiczyc虂 za kaz虈dym razem pe艂ne dwie minuty, chociaz虈 ten czas moz虈na skr贸cic虂 do jednej minuty, jes虂li odczuwany jest zbyt wielki dyskomfort. Nie skracaj tego czasu bardziej.

Za kaz虈dym razem c虂wiczenie nalez虈y rozpocza台c虂 powtarzaja台c idee台 dnia dzisiejszego, a naste台pnie zamykaja台c oczy i przegla台daja台c nierozwia台zane kwestie i problemy, kt贸re wywo艂uja台 twoja台 troske台. Ta troska moz虈e przybrac虂 forme台 depresji, obawy, z艂os虂ci, odczuwania przymusu, le台ku, z艂ego przeczucia lub zaabsorbowania czyms虂. Jakikolwiek dotychczas nierozstrzygnie台ty problem, kt贸ry ma tendencje do powracania w twych mys虂lach w cia台gu dnia, jest odpowiednim tematem. Nie be台dziesz m贸g艂 uz虈yc虂 bardzo wielu takich problem贸w w okresie c虂wiczenia, poniewaz虈 kaz虈dy wymaga odpowiednio duz虈ej ilos虂ci czasu. Dzisiejsza idea powinna bys虂 zastosowana naste台puja台co:

Po pierwsze, nazwij sytuacje台: Jestem zatroskany ________.

Naste台pnie sprawdz虂 kaz虈dy moz虈liwy rezultat, kt贸ry pojawi艂 sie台 w zwia台zku z tym w twym umys虂le powoduja台c twoja台 troske台 i odnies虂 sie台 do kaz虈dego takiego przewidywanego rezultatu w spos贸b szczeg贸lny, m贸wia台c:

Obawiam si臋, 偶e stanie si臋 _________.

Je艣li wykonujesz 膰wiczenie prawid艂owo, powiniene艣 si臋 doszuka膰 jakich艣 pi臋ciu lub sze艣ciu przykrych聽moz虈liwos虂ci, doste台pnych dla kaz虈dej uz虈ywanej w c虂wiczeniu sytuacji, a jest ca艂kiem moz虈liwe, z虈e nawet wie台cej. Jest o wiele bardzie uz虈yteczne by obja台c虂 c虂wiczeniem kilka sytuacji bardzo gruntownie niz虈 tylko dotkna台c虂 wie台kszej ich liczby. W miare台 tworzenia listy przewidywanych rezultato虂w danej sytuacji, odkryjesz, z虈e niekto虂re z nich, szczego虂lnie te, kto虂re pojawiaja台 sie台 pod koniec, sa台 trudniejsze do zaakceptowania przez ciebie. Mimo to, pro虂buj traktowac虂 je jednakowo w takim stopniu, w jakim tylko potrafisz.

Gdy juz虈 nazwa艂es虂 kaz虈dy rezultat, kto虂rego sie台 obawiasz, powiedz sobie:

Ta mys虂l jest atakiem na mnie samego.

Zako艅cz ka偶dy okres 膰wiczeniowy powtarzaj膮c dzisiejsz膮 ide臋 jeszcze raz.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15