Lekcja 256

Lekcja 256.

Listen to “LEKCJA 256 Bo虂g jest dzis虂 moim jedynym celem.” on Spreaker.

B贸g jest dzis虂 mym jedynym celem.

Droga do Boga wiedzie z tego s虂wiata poprzez przebaczenie. Nie ma innej drogi. Jes虂li umys艂 nie przywia台zywa艂by wielkiej wagi do grzechu, to czy by艂oby potrzebne odnajdywanie drogi do miejsca, w kt贸rym juz虈 jestes虂? Kto chcia艂by byc虂 wcia台z虈 niepewnym? Kto m贸g艂by byc虂 niepewnym tego kim jest? I kto by聽jeszcze chcia艂 pozostawac虂 pogra台z虈ony we s虂nie, otoczony cie台z虈kimi chmurami wa台tpliwos虂ci co s虂wie台tos虂ci tego, kt贸rego B贸g stworzy艂 bezgrzesznym? Tu, na tym s虂wiecie, moz虈emy tylko s虂nic虂. Ale moz虈emy s虂nic虂, z虈e przebaczylis虂my temu, w kt贸rym wszelki grzech jest niemoz虈liwy i postanawiamy, by w艂as虂nie to dzis虂 s虂nic虂. B贸g jest naszym celem; przebaczenie jest s虂rodkiem, dzie台ki kt贸remu nasze umys艂y wreszcie powracaja台 do Niego.

Tak wie台c, nasz Ojcze, chcielibys虂my przybyc虂 do Ciebie droga台 przez Ciebie wyznaczona台. Nie mamy innego celu z wyja台tkiem s艂uchania Twego G艂osu i odnalezienia tej drogi, kt贸ra台 Twoje s虂wie台te S艂owo nam wskaza艂o.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15