Lekcja 25

Lekcja  25.  

Listen to “LEKCJA 25 – Nie wiem, po co jest cokolwiek.” on Spreaker.

Nie  wiem  po  co  jest  cokolwiek.

Cel  stanowi  o  znaczeniu.  Dzisiejsza  idea  wyjaśnia  dlaczego  nic,  co  widzisz,  nie  ma  znaczenia.  Nie  wiesz   po  co  to  jest.  Zatem  nie  ma  to  dla  ciebie  sensu.  Wszystko  co  jest  istnieje  w  twoim  najlepiej  pojmowanym   interesie  i  dla  twoich  najlepszych  korzyści.  Po  to  właśnie  wszystko  jest;;  to  jest  jego  cel;;  to  jest  jego  sens.   Przez  rozpoznanie  tego  twe  cele  stają  się  zjednoczone.  Poprzez  rozpoznanie  tego  nadajesz  znaczenie  temu  co   widzisz.  

Postrzegasz  ten  świat  i  wszystko  co  na  nim  jest,  jako  pełne  znaczenia  w  kategoriach  celów  ego.  Te  cele   nie   mają   nic   wspólnego   z   twoimi   najlepszymi   korzyściami,   ponieważ   ego   nie   jest   tobą.   Ta   fałszywa   identyfikacja  czyni  cię  niezdolnym  do  zrozumienia  tego,  po  co  jest  cokolwiek.  W  wyniku  tego  jesteś  skłonny   niewłaściwie  tego  używać.  Kiedy  w  to  uwierzysz,  spróbujesz  wycofać  cele,  które  przypisałeś  światu,  zamiast   je  wzmacniać.  

Innym   sposobem   opisywania   przez   ciebie   celów,   które   teraz   postrzegasz,   jest   stwierdzenie,   że   one   wszystkie   dotyczą   twych   osobistych   korzyści.   Ponieważ   nie   masz   osobistych   korzyści,   twoje   cele   w   rzeczywistości  niczego  nie  dotyczą.  Przywiązywanie  wagi  do  nich  jest  więc  całkowicie  bezcelowe.  A  zatem   nie  wiesz,  po  co  jest  wszystko.  

Zanim   dostrzeżesz   jakiś   sens   dzisiejszych   ćwiczeń,   konieczna   jest   jeszcze   jedna   myśl.   Na   najbardziej   powierzchownych   poziomach   niewątpliwie   rozpoznajesz   cel.   Jednak   na   tych   poziomach   nie   można   zrozumieć   celu.   Na   przykład,   rozumiesz,   że   celem   telefonu   jest   rozmowa   z   kimś,   kto   nie   jest   fizycznie   w   pobliżu  ciebie.  Ale  nie  zawsze  rozumiesz  dlaczego  chcesz  nawiązać  z  nim  kontakt  telefoniczny.  I  to  czyni  ten   twój  kontakt  z  nim  sensownym  albo  pozbawionym  sensu.  

Jest  sprawą  zasadniczą  dla  twej  nauki,  byś  wykazał  chęć  porzucenia  wszelkich  celów,  które  ustanowiłeś   dla  wszystkiego.  Jedynym  sposobem  spełnienia  tego  jest  rozpoznanie,  że  nie  są  one  ani  dobre,  ani  złe,  ale   raczej  są  bez  sensu  i  bez  znaczenia.  Dzisiejsza  idea  jest  krokiem  w  tym  kierunku.  

Wymaga  się  ćwiczyć  sześć  razy  w  ciągu  dnia,  po  dwie  minuty.  Za  każdym  razem  na  początku  należy   powoli   powtórzyć   ideę   dnia,   a   następnie   rozglądnąć   się   wokół   siebie,   pozwalając   by   twój   wzrok   spoczął   na   czymkolwiek,  co  wpadnie  ci  w  oko,  niezależnie  od  tego,  czy  to  jest  blisko  lub  daleko,  czy  jest  „ważne”  czy   „nieważne”,  „ludzkie”  czy  „nieludzkie”.  Utrzymując  wzrok  na  tym  przedmiocie,  który  wybrałeś,  powiedz,  na   przykład:  

Nie  wiem  po  co  jest  to  krzesło.  

Nie  wiem  po  co  jest  ten  ołówek.  

Nie  wiem  po  co  jest  ta  ręka.  

Wypowiadaj to dość powoli bez odrywania wzroku od przedmiotu aż ukończysz całą wypowiedź na jego temat. Wówczas przejdź do następnego przedmiotu zastosuj ideę dnia tak jak poprzednio.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15