Lekcja 249

Lekcja 249.

Listen to “LEKCJA 249 – Wybaczenie k艂adzie kres wszelkiemu cierpieniu i stracie.” on Spreaker.

Przebaczenie kon虂czy wszelkie cierpienie i strate台.

Przebaczenie maluje obraz s虂wiata, gdzie cierpienie sie台 skon虂czy艂o, strata staje sie台 niemoz虈liwa i z艂os虂c虂 nie ma sensu. Atak znikna台艂 a szalen虂stwo ma sw贸j koniec. Jakie cierpienie moz虈na sobie teraz wyobrazic虂? Jaka台 strate台 moz虈na ponies虂c虂? Ten s虂wiat staje sie台 miejscem rados虂ci, obfitos虂ci, dobroczynnos虂ci i niekon虂cza台cego sie台 dawania. Jest on teraz tak podobny do Nieba, z虈e zostaje szybko przemieniony w s虂wiat艂o, kt贸re odzwierciedla. I w ten spos贸b podr贸z虈, kt贸ra台 rozpocza台艂 Syn Boz虈y, kon虂czy sie台 w s虂wietle, z kt贸rego on przyby艂.

Ojcze, chcielibys虂my zwr贸cic虂 Tobie nasze umys艂y. Zdradzilis虂my je, trzymalis虂my je w niewoli goryczy i przeraz虈alis虂my je mys虂lami o przemocy i s虂mierci. Teraz spoczywamy zn贸w w Tobie, tak jak nas stworzy艂es虂.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15