Lekcja 246

Lekcja 246.

Kochać mojego Ojca jest tym samym co kochać Jego Syna.

Niechaj nie myślę, że mogę odnaleźć drogę do Boga, jeśli mam nienawiść w swym sercu. Niechaj nie próbuję ranić Bożego Syna i myśleć, że mogę znać jego Ojca czy moją Jaźń. Niechaj nie błądzę w rozpoznaniu samego siebie, wciąż wierząc, że moja świadomość może zawierać mego Ojca, lub że mój umysł może wyobrazić sobie całą miłość, jaką mój Ojciec ma dla mnie i całą miłość, jaką ja mu się odwzajemniam.

Zaakceptuję drogę, jaką dla mnie wybierasz, bym przyszedł nią do Ciebie, Ojcze. Albowiem na tej drodze odniosę sukces, ponieważ jest ona Twoją Wolą. I chciałbym rozpoznać, że chcę tego i tylko tego, czego Ty chcesz. I w ten sposób wybieram miłość do Twego Syna. Amen.

Kommentar verfassen / Write a comment