Lekcja 240

Lekcja 240.

Listen to “LEKCJA 240 – Le台k jest bezzasadny w kaz虈dej postaci.” on Spreaker.

Strach nie jest uzasadniony w z虈adnej formie.

Strach jest oszustwem. S虂wiadczy o tym, z虈e spostrzeg艂es虂 siebie takim, jakim nigdy nie m贸g艂bys虂 byc虂, a zatem patrzysz na s虂wiat, kt贸ry jest niemoz虈liwy do zrealizowania. W takim s虂wiecie nic nie jest prawdziwe. Nie jest istotne, w jakiej formie moz虈e strach sie台 pojawic虂. On s虂wiadczy tylko o twych w艂asnych iluzjach na sw贸j temat. Nie oszukujmy sie台 dzisiaj. Jestes虂my Synami Boga. Nie ma w nas strachu, poniewaz虈 kaz虈dy z nas jest cze台s虂cia台 Samej Mi艂os虂ci.

Jak g艂upie sa台 nasze le台ki! Czy chcia艂bys虂 Boz虈e pozwolic虂 by Tw贸j Syn cierpia艂? Daj nam dzis虂 wiare台, abys虂my rozpoznali Twego Syna i go uwolnili. Przebaczmy mu w Twoim Imieniu, bys虂my mogli zrozumiec虂 jego s虂wie台tos虂c虂 i poczuc虂 mi艂os虂c虂 do niego, kt贸ra jest r贸wniez虈 Twoja台 W艂asna台 Mi艂os虂cia台.

3. Czym jest ten s虂wiat?

Ten s虂wiat jest fa艂szywym spostrzez虈eniem. Jest zrodzony z b艂e台du i nie opus虂ci艂 swego z虂r贸d艂a. Pozostanie tak d艂ugo, jak d艂ugo mys虂l, kt贸ra go zrodzi艂a, be台dzie ceniona. Kiedy mys虂l o oddzieleniu zostanie zmieniona na聽mys虂l o prawdziwym przebaczeniu, ten s虂wiat be台dzie widziany w ca艂kiem innym s虂wietle; takim, kt贸re prowadzi do prawdy, gdzie ca艂y ten s虂wiat musi znikna台c虂 i wraz z nim wszystkie b艂e台dy. Teraz, gdy jego z虂r贸d艂a juz虈 nie ma, przestaja台 istniec虂 r贸wniez虈 wszystkie jego skutki.

Ten s虂wiat zosta艂 wytworzony jako atak na Boga. Symbolizuje strach. A czym jest strach, jak nie brakiem mi艂os虂ci? W ten spos贸b ten s虂wiat zosta艂 pomys虂lany jako miejsce, gdzie B贸g nie m贸g艂by wejs虂c虂 i gdzie Jego Syn m贸g艂by byc虂 poza Nim. W s虂wiecie tym zosta艂o zrodzone postrzeganie, poniewaz虈 wiedza nie mog艂aby wzbudzic虂 takich szalonych mys虂li. Ale oczy oszukuja台, a uszy s艂ysza台 fa艂szywie. Teraz pomy艂ki staja台 sie台 zupe艂nie moz虈liwe, poniewaz虈 pewnos虂c虂 odesz艂a.

Zamiast niej zosta艂y zrodzone mechanizmy iluzji. I teraz one odnajduja台 to, co by艂o im dane szukac虂. Ich zadaniem jest spe艂nic虂 cel, kt贸ry ten s虂wiat ustanowi艂 i s虂wiadczyc虂 o nim i czynia台c go prawdziwym. One widza台 w jego iluzjach solidna台 podstawe台, gdzie istnieje prawda, utrzymywana z dala od k艂amstw. Lecz wszystko, co komunikuja台, jest tylko iluzja台, kt贸ra jest trzymana z dala od prawdy.

Tak jak wzrok (na tym s虂wiecie) zosta艂 po to wytworzony, by odwodzic虂 od prawdy, tak tez虈 moz虈e byc虂 przekierowany. Dz虂wie台ki staja台 sie台 wtedy wezwaniem w imieniu Boga, a wszelkiemu postrzeganiu moz虈e byc虂 nadany nowy cel przez Tego, Kogo B贸g wyznaczy艂 Zbawicielem tego s虂wiata. Idz虂 za Jego s虂wiat艂em i ujrzyj ten s虂wiat takim, jakim On go widzi. S艂uchaj Jego G艂osu we wszystkim, co m贸wi do ciebie. I pozw贸l Mu dac虂 ci pok贸j i pewnos虂c虂, kt贸re odrzuci艂es虂, ale kt贸re Niebo dla ciebie w Nim zachowa艂o.

Nie spoczywajmy na laurach, dop贸ki ten s虂wiat nie do艂a台czy do naszej zmienionej percepcji. Nie ba台dz虂my usatysfakcjonowani, dop贸ki przebaczenie nie stanie sie台 ca艂kowitym. I nie pr贸bujemy zmienic虂 naszej funkcji. Musimy zbawic虂 ten s虂wiat. Albowiem my, kt贸rzy go wytworzylis虂my, musimy go ujrzec虂 oczami Chrystusa, z虈eby temu, czemu by艂o przeznaczone umrzec虂, przywr贸cic虂 wieczne z虈ycie.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15