Lekcja 24

Lekcja 24.

Listen to “LEKCJA 24 – Nie postrzegam swoich własnych najlepszych korzyści.” on Spreaker.

Nie postrzeganie swoich własnych najlepszych korzyści.

W żadnej sytuacji, która się pojawia, w ogóle nie uświadamiasz sobie takiego jej rezultatu, który uczyniłby cię szczęśliwym. Jest tak, bo nie masz przewodnika, który by ci wskazał odpowiednie działanie lub podał sposób na właściwą ocenę rezultatu. To, co czynisz, jest określone przez twoje postrzeganie sytuacji, a to postrzeganie jest błędne. Jest więc nieuniknione, że nie będziesz działał dla swych własnych najlepszych korzyści. Mimo to, te korzyści są twoim jedynym celem w każdej sytuacji, która jest prawidłowo postrzegana. W przeciwnym razie nie rozpoznasz czym one są.

Gdybyś sobie zdał sprawę z tego, że nie dostrzegasz swoich najlepszych korzyści, można by cię nauczyć, czym one są. Ale gdy jesteś przekonany, że znasz te korzyści, wtedy nie możesz się o nich uczyć. Dzisiejsza idea jest krokiem w kierunku otwarcia twego umysłu, aby można było rozpocząć naukę.

Dzisiejsze ćwiczenia wymagają byś był dużo bardziej szczery, niż zwykle jesteś. Kilka tematów, uczciwie i starannie rozważonych podczas pięciokrotnego powtarzania ćwiczenia w dniu dzisiejszym, będzie bardziej użyteczne, niż bardziej pobieżne badanie dużej ich liczby. Zaleca się by za każdym razem przeszukiwać umysł przez dwie minuty.

Za każdym razem ćwiczenie należy rozpocząć powtarzając dzisiejszą ideę, a następnie należy przeszukiwać umysł z zamkniętymi oczami, poszukując jakichś nierozwiązanych sytuacji, które aktualnie są powodem do zmartwienia. Nacisk powinien być położony na odkrycie rezultatu jak chcesz uzyskać. Szybko zrozumiesz, że masz kilka celów, które są częścią pożądanego rezultatu, a także to, że te cele są na różnych poziomach i często pozostają z sobą w konflikcie.

Stosując ideę dnia dzisiejszego, nazwij każdą pojawiającą się sytuację, a następnie wylicz starannie tak wiele celów, jak to tylko jest możliwe, które chciałbyś osiągnąć w rozwiązaniu tej sytuacji. Forma każdego wdrożenia ćwiczenia powinna być mniej więcej taka:

W  sytuacji  dotyczącej   _____  chciałbym  aby  stało  się  _____  i  aby  stało  się  ____  ,  

i tak dalej. Próbuj objąć tak wiele różnych rodzajów wyników, jak wiele możesz sobie szczerze uświadomić, nawet jeśli niektóre z nich nie wydają się być bezpośrednio powiązane z sytuacją, lub nawet nie wydają się być odpowiednie dla tej sytuacji.

Jeśli te ćwiczenia są zrobione prawidłowo, szybko sobie uświadomisz, że masz wiele żądań wobec sytuacji, która z nimi nie ma nic wspólnego. Uświadomisz sobie także, że masz wiele sprzecznych celów, że twe myśli nie obejmują zjednoczonego rezultatu i zatem musisz doświadczać rozczarowań w odniesieniu do niektórych twoich celów, jakkolwiek by się sytuacja nie rozwinęła.

Po uwzględnieniu listy możliwie jak największej liczby oczekiwanych celów, dla każdej nierozwiązanej sytuacji, która pojawia się w twym umyśle, powiedz sobie:

Ta myśl jest atakiem na mnie samego.

Zakończ każdy okres ćwiczeniowy powtarzając dzisiejszą ideę jeszcze raz.

 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15