Lekcja 23

Lekcja 23.

Listen to “LEKCJA 23 – Moge台 uciec ze s虂wiata, kto虂ry widze台, przez porzucenie atakuja台cych mys虂li.” on Spreaker.

Moge台 uciec od s虂wiata, kt贸ry widze台, poprzez rezygnacje台 z atakuja台cych mys虂li.

Idea na dzien虂 dzisiejszy zawiera jedyny spos贸b ucieczki od strachu, kt贸ry kiedykolwiek be台dzie skuteczny. Nic innego nie be台dzie dzia艂ac虂, cokolwiek innego jest bez znaczenia. Ale ten spos贸b nie moz虈e zawies虂c虂. Kaz虈da mys虂l jaka台 masz, tworzy jaka台s虂 cza台stke台 tego s虂wiata, kt贸ry widzisz. Dlatego w艂as虂nie musimy pracowac虂 nad twoimi mys虂lami, jes虂li twe postrzeganie s虂wiata ma sie台 zmienic虂.

Jez虈eli przyczyna台 tego s虂wiata, kt贸ry widzisz, sa台 atakuja台ce mys虂li, musisz sie台 nauczyc虂, z虈e to sa台 mys虂li, kt贸rych nie chcesz. Nie ma sensu lamentowac虂 nad tym s虂wiatem. Nie ma sensu pr贸bowac虂 go zmieniac虂. Nie jest on zdolny do zmiany, poniewaz虈 jest tylko skutkiem. Ale naprawde台 jest sens zmienic虂 swe mys虂li o tym s虂wiecie. Albowiem w ten spos贸b zmieniasz przyczyne台. Skutek zmieni sie台 automatycznie.

S虂wiat, kt贸ry widzisz, jest ms虂ciwym s虂wiatem i wszystko w nim jest symbolem zemsty. Kaz虈de twe postrzeganie 鈥瀦ewne台trznej rzeczywistos虂ci” jest tylko obrazowym przedstawieniem twoich w艂asnych atakuja台cych mys虂li. Moz虈na by zapytac虂, czy to w og贸le moz虈na nazwac虂 widzeniem. Czy fantazja nie jest lepszym s艂owem na okres虂lenie takiego procesu, a halucynacja bardziej odpowiednim okres虂leniem jego rezultatu?

Widzisz s虂wiat, kt贸ry wytworzy艂es虂, ale nie widzisz siebie jako wytw贸rcy tego wyobraz虈enia. Nie moz虈esz byc虂 ocalony przed tym s虂wiatem, ale moz虈esz uciec od jego przyczyny. To w艂as虂nie oznacza zbawienie, albowiem gdziez虈 jest ten s虂wiat, kt贸ry widzisz, kiedy jego przyczyna znikne台艂a? Widzenie duchowe zawsze zawiera cos虂, co zaste台puje wszystko, co mys虂lisz, z虈e teraz widzisz. Cudowne pie台kno moz虈e os虂wietlic虂 twe wyobraz虈enia i tak je przekszta艂cic虂, z虈e be台dziesz je kocha艂, nawet jes虂li by艂y zrodzone z nienawis虂ci. Bowiem nie be台dziesz juz虈 ich tworzy艂 sam.

Dzisiejsza idea wprowadza mys虂l, z虈e nie jestes虂 z艂apany w pu艂apke台 przez ten s虂wiat, kt贸ry widzisz, poniewaz虈 jego przyczyna moz虈e zostac虂 zmieniona. Ta zmiana wymaga najpierw, by zidentyfikowac虂 te台 przyczyne台, a naste台pnie pozwolic虂 jej odejs虂c虂 i w ten spos贸b umoz虈liwic虂 jej zasta台pienie. Pierwsze dwa kroki w tym procesie wymagaja台 twej wsp贸艂pracy. Kon虂cowy krok jej nie wymaga. Twoje wyobraz虈enia zosta艂y juz虈聽zasta台pione. Poprzez podje台cie pierwszych dw贸ch krok贸w zobaczysz, z虈e tak sie台 dzieje.

Opr贸cz uz虈ycia dzisiejszej idei w cia台gu ca艂ego dnia, gdyby pojawi艂a sie台 taka potrzeba, wymaga sie台 pie台ciokrotnego wykonania c虂wiczenia. Podczas rozgla台dania sie台 wok贸艂 siebie, powtarzaj najpierw powoli idee台 dnia dzisiejszego, a naste台pnie zamknij oczy i oddaj sie台 przez minute台 przeszukiwaniu twego umys艂u pod ka台tem atakuja台cych mys虂li, jakie ci przychodza台 do g艂owy. Gdy kaz虈da z nich pojawia sie台 w twym umys虂le, powiedz:

Moge台 uciec od tego s虂wiata, kt贸ry widze台, przez porzucenie atakuja台cych mys虂li o

Zatrzymaj kaz虈da台 atakuja台ca台 mys虂l w umys虂le gdy ja台 wypowiadasz, a potem porzuc虂 te台 mys虂l i przejdz虂 do naste台pnej.

Podczas c虂wiczen虂 upewnij sie台, z虈e uwzgle台dniasz zar贸wno mys虂li o atakowaniu jak i o byciu atakowanym. Ich skutki sa台 dok艂adnie takie same, poniewaz虈 te mys虂li sa台 dok艂adnie takie same. Na razie tego nie rozpoznajesz, ale obecnie jestes虂 tylko proszony aby w dzisiejszych c虂wiczeniach traktowac虂 je jako takie same. Jestes虂my wcia台z虈 na etapie identyfikowania przyczyny s虂wiata, kt贸ry widzisz. Kiedy ostatecznie nauczysz sie台, z虈e mys虂li o atakowaniu i byciu atakowanym nie r贸z虈nia台 sie台, be台dziesz got贸w by pozwolic虂 odejs虂c虂 ich przyczynie.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15