Lekcja 218

Lekcja 218.

Nie jestem ciałem. Jestem wolny. Albowiem jestem wciąż takim, jakim Bóg mnie stworzył.

(198) Rani mnie tylko to, że potępiam.

Moje potępienie zaciemnia moje widzenie duchowe, a poprzez me ślepe oczy nie mogę ujrzeć wizji mojej chwały. Jednak dziś mogę ujrzeć tę chwałę i radować się.

Nie jestem ciałem. Jestem wolny.

Albowiem jestem wciąż takim, jakim Bóg mnie stworzył.

Kommentar verfassen / Write a comment