Lekcja 211

Lekcja 211.

Listen to “LEKCJA 211 – powtórzenie lekcji 191” on Spreaker.

Nie jestem ciałem. Jestem wolny. Albowiem jestem wciąż takim, jakim Bóg mnie stworzył.

(191) Jestem świętym Synem Samego Boga.

W ciszy i w prawdziwej pokorze zmierzam do Bożej chwały, by ujrzeć ją w tym Synu, którego On stworzył jako moją Jaźń.

Nie jestem ciałem. Jestem wolny.

Albowiem jestem wciąż takim, jakim Bóg mnie stworzył.

 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15