Lekcja 211

Lekcja 211.

Nie jestem ciałem. Jestem wolny. Albowiem jestem wciąż takim, jakim Bóg mnie stworzył.

(191) Jestem świętym Synem Samego Boga.

W ciszy i w prawdziwej pokorze zmierzam do Bożej chwały, by ujrzeć ją w tym Synu, którego On stworzył jako moją Jaźń.

Nie jestem ciałem. Jestem wolny.

Albowiem jestem wciąż takim, jakim Bóg mnie stworzył.

Kommentar verfassen / Write a comment