Lekcja 21

Lekcja 21.

Listen to “LEKCJA 21 – Jestem zdeterminowany widzie膰 rzeczy inaczej.” on Spreaker.

Moim mocnym postanowieniem jest widziec虂 rzeczy inaczej.

Dzisiejsza idea jest oczywis虂cie kontynuacja台 i rozszerzeniem poprzedniej. Jednak tym razem, opr贸cz zastosowania idei dnia do szczeg贸lnych sytuacji, jakie moga台 sie台 pojawic虂, potrzebne sa台 specyficzne okresy przeszukiwania umys艂u. Zaleca sie台 c虂wiczyc虂 pie台c虂 razy przez pe艂na台 minute台.

C虂wicza台c, rozpocznij od powtarzania sobie mys虂li przewodniej dnia dzisiejszego. Naste台pnie zamknij oczy i poszukuj w swym umys虂le sytuacji z przesz艂os虂ci, a takz虈e teraz虂niejszych lub przewidywanych w przysz艂os虂ci, kt贸re wywo艂uja台 twoja台 z艂os虂c虂. Ta z艂os虂c虂 moz虈e przybierac虂 r贸z虈ne formy, pocza台wszy od niewielkiego poirytowania a skon虂czywszy na ws虂ciek艂os虂ci. Poziom emocji, jakich dos虂wiadczasz, nie ma znaczenia. Be台dziesz coraz bardziej s虂wiadom tego, z虈e ma艂e uk艂ucie irytacji jest niczym innym, jak tylko zas艂ona台 zacia台gnie台ta台 na wielka台 furie台.

Nie pozw贸l zatem by twe mys虂li podbarwione 鈥瀖a艂a台” z艂os虂cia台 umkne台艂y tobie w czasie c虂wiczen虂. Pamie台taj, z虈e naprawde台 nie wiesz co wzbudza w tobie z艂os虂c虂 i twoje przekonania na ten temat nic nie znacza台. Prawdopodobnie be台dziesz odczuwa艂 pokuse台 by pewne sytuacje rozpamie台tywac虂 bardziej niz虈 inne opieraja台c sie台 na b艂e台dnej podstawie, z虈e sa台 one 鈥瀘czywiste”. Tak nie jest. To jest tylko przyk艂ad wiary, z虈e niekt贸re formy ataku sa台 bardziej usprawiedliwione niz虈 inne.

Gdy przebadasz juz虈 sw贸j umys艂 pod ka台tem wszystkich form, w jakich przejawiaja台 sie台 atakuja台ce mys虂li, zatrzymaj kaz虈da台 w umys虂le w chwili, gdy m贸wisz do siebie:

Moim mocnym postanowieniem jest widziec虂 ______ [imie台] inaczej.

Moim mocnym postanowieniem jest widziec虂 ______ [okres虂l dana台 sytuacje台] inaczej.

Pr贸buj wszystko okres虂lac虂 tak s虂cis虂le, jak to tylko moz虈liwe. Moz虈esz, na przyk艂ad, skupiac虂 swa台 z艂os虂c虂 na jakiejs虂 szczeg贸lnej w艂as虂ciwos虂ci jakiejs虂 szczeg贸lnej osoby, wierza台c, z虈e twa z艂os虂c虂 jest ograniczona tylko do tego aspektu. Jez虈eli z powodu tego zniekszta艂cenia cierpi na tym twoje postrzeganie, w贸wczas powiedz:

Moim mocnym postawieniem jest by widziec虂 ______ [okres虂l ceche台] w______ [imie台]

inaczej.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15