Lekcja 206

Lekcja 206.

Nie jestem ciałem. Jestem wolny. Albowiem jestem wciąż takim, jakim Bóg mnie stworzył.

(186) Zbawienie tego świata zależy ode mnie.

Powierzono mi dary Boga, ponieważ jestem Jego Synem. Chciałbym rozdać te Jego dary tam, gdzie On zamierzał by były.

Nie jestem ciałem. Jestem wolny.

Albowiem jestem wciąż takim, jakim Bóg mnie stworzył.

Kommentar verfassen / Write a comment