Lekcja 204

Lekcja 204.

Nie jestem ciałem. Jestem wolny. Albowiem jestem wciąż takim, jakim Bóg mnie stworzył.

(184) Imię Boga jest moim dziedzictwem.

Imię Boga przypomina mi, że jestem Jego Synem, a nie niewolnikiem czasu, że jestem uwolniony od praw, które rządzą tym światem chorych iluzji, wolny w Bogu i będący z Nim na wieki wieków.

Nie jestem ciałem. Jestem wolny.

Albowiem jestem wciąż takim, jakim Bóg mnie stworzył.

Kommentar verfassen / Write a comment