Lekcja 20

Lekcja 20.

Listen to “LEKCJA 20 – Jestem zdeterminowany widziec虂.” on Spreaker.

Moim mocnym postanowieniem jest widziec虂.

Dotychczas odnosilis虂my sie台 dos虂c虂 swobodnie do naszych c虂wiczen虂. Nie by艂o pr贸b kierowania czasem przy podejmowaniu c虂wiczen虂, wymagano minimalnego wysi艂ku i nie proszono nawet o aktywna台 wsp贸艂prace台 czy zainteresowanie. Takie podejs虂cie by艂o zamierzone i bardzo starannie zaplanowane. Nie stracilis虂my z oczu duz虈ej waz虈nos虂ci odwr贸cenia twego mys虂lenia. Od tego zalez虈y zbawienie tego s虂wiata. Jednak nie be台dziesz widzia艂, jes虂li be台dziesz uwaz虈a艂, z虈e jestes虂 przymuszany i jes虂li w zwia台zku z tym poczujesz uraze台, kt贸ra wywo艂a tw贸j sprzeciw.

To jest nasza pierwsza pr贸ba wprowadzenia struktury (uporza台dkowanego uk艂adu c虂wiczen虂). Nie interpretuj tego b艂e台dnie jako pr贸by uz虈ywania si艂y lub pr贸by nacisku. Chcesz zbawienia. Chcesz byc虂 szcze台s虂liwy. Chcesz pokoju. Nie masz tego wszystkiego teraz, poniewaz虈 tw贸j umys艂 jest ca艂kowicie niezdyscyplinowany i nie potrafisz rozr贸z虈nic虂 rados虂ci od smutku, przyjemnos虂ci od b贸lu, mi艂os虂ci od strachu. Teraz uczysz sie台 jak je odr贸z虈niac虂. A tw贸j a nagroda be台dzie rzeczywis虂cie wielka.

Widzenie duchowe wymaga tylko twej decyzji by widziec虂. To, czego chcesz, jest twoje. Nie uwaz虈aj tego ma艂ego wysi艂ku o jaki jestes虂 proszony, za oznake台, tw贸j cel jest niewiele wart. Czy zbawienie s虂wiata moz虈e byc虂 b艂ahym celem? I czy moz虈e ten s虂wiat byc虂 zbawiony, jes虂li ty nie jestes虂? B贸g ma jedynego Syna i on jest聽zmartwychwstaniem i z虈yciem. Jego wola jest spe艂niona, poniewaz虈 ca艂a moc jest dana mu w Niebie i na ziemi. W twoim niez艂omnym postanowieniu by widziec虂 jest dane ci widzenie duchowe.

C虂wiczenia na dzisiaj polegaja台 na przypominaniu sobie przez ca艂y dzien虂, z虈e chcesz widziec虂. Dzisiejsza idea takz虈e sugeruje milcza台co, z虈e teraz nie widzisz. Zatem, gdy powtarzasz te台 idee台, stwierdzasz, z虈e jestes虂 w pe艂ni zdecydowany zmienic虂 sw贸j obecny stan na lepszy i jedyny, kt贸rego chcesz.

Powtarzaj dzisiejsza台 idee台 powoli i stanowczo co najmniej dwa razy na godzine台, staraja台c sie台 to robic虂 co p贸艂 godziny. Nie martw sie台 tym, jes虂li zapomnisz to zrobic虂, ale naprawde台 staraj sie台 pamie台tac虂. Wobec sytuacji, osoby czy wydarzenia, kt贸re cie台 poruszaja台, niepokoja台 czy wyprowadzaja台 z r贸wnowagi, powinno sie台 dodatkowo powt贸rzyc虂 c虂wiczenie. Moz虈esz je widziec虂 w inny spos贸b i chcesz tego. To, czego pragniesz, to zobaczysz. Takie jest prawdziwe prawo przyczyny i skutku jakie dzia艂a na tym s虂wiecie.

 

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15