Lekcja 19

Lekcja 19.

Listen to “LEKCJA 19 – Nie jestem sam w doświadczaniu skutków moich myśli.” on Spreaker.

Nie jestem sam w doświadczaniu skutków moich myśli.

Idea dnia dzisiejszego jest oczywiście powodem, dla którego twoje widzenie nie wpływa tylko na ciebie samego. Zauważysz, że czasami wyobrażenia związane z myśleniem poprzedzają te, które odnoszą się do postrzegania, a innym razem kolejność jest odwrotna. Powód jest taki, że nie ma to żadnego znaczenia. Myślenie i jego rezultaty są naprawdę równoczesne, ponieważ przyczyna i skutek nigdy nie są oddzielone.

Dzisiaj znowu akcentujemy fakt, że umysły są połączone. Ta idea jest rzadko w pełni akceptowana na początku, ponieważ wydaje się nieść z sobą ogromne poczucie odpowiedzialności i może być nawet uważana za naruszenie prywatności. Jednak jest faktem, że nie ma prywatnych myśli. Pomimo twego początkowego oporu wobec tej idei, w końcu zrozumiesz, że ona musi być prawdziwa, jeśli zbawienie w ogóle jest możliwe. A zbawienie musi być możliwe, ponieważ ono jest Wolą Boga.

Wymaga się by badać swój umysł przez około jedną minutę z zamkniętymi oczami. Najpierw należy powtórzyć ideę dzisiejszego dnia, a potem powinno się obserwować umysł, w poszukiwaniu myśli, jakie w tym czasie zawiera. Każdą zauważoną myśl nazwij w kategoriach głównej postaci czy głównego tematu jaki ona zawiera i utrzymuj ją w umyśle, aż powiesz:

Wymaganie, by obiekty do ćwiczeń typować bez zastanowienia, na oślep, powinno być tobie już dobrze znane i nie będzie już dłużej powtarzane każdego dnia, chociaż od czasu do czasu będzie przypominane. Jednak nie zapomnij, że losowy wybór tych obiektów pozostaje sprawą zasadniczą przez cały czas. Niekierowanie się jakąś hierarchią, stopniowaniem, czy porządkiem w tym wyborze, ostatecznie pozwoli ci rozpoznać, że nie ma stopni trudności w cudach.

Wymagane są co najmniej trzy sesje ćwiczeniowe, których czas trwania można skrócić, jeśli to konieczne. Nie próbuj ćwiczyć więcej niż cztery razy.

 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15