Lekcja 168

Lekcja 168.

Listen to “LEKCJA 168 – Twoja 艂aska jest mi dana. Przyjmuje台 ja台 teraz.” on Spreaker.

Twoja 艂aska jest mi dana. Z虈a台dani jej teraz.

B贸g do nas przemawia. Czyz虈 my nie powinnis虂my przemawiac虂 do Niego? On nie jest daleko. Nie pr贸buje sie台 przed nami ukrywac虂. To my pr贸bujemy ukryc虂 sie台 przed Nim i cierpimy z powodu tego oszustwa. On pozostaje dla nas ca艂kowicie doste台pny. Kocha Swojego Syna. Nic nie jest pewne opr贸cz tego, ale to wystarcza. On zawsze be台dzie kochac虂 Swego Syna. Nawet gdy jego umys艂 jest us虂piony, On go wcia台z虈 kocha. A kiedy jego umys艂 sie台 budzi, On nadal kocha go Swa台 niezmienna台 Mi艂os虂cia台.

Gdybys虂 tylko pozna艂 sens Jego Mi艂os虂ci, zar贸wno nadzieja jak i rozpacz by艂yby czyms虂 niemoz虈liwym. Albowiem nadzieja by艂aby wiecznie spe艂niona, a wszelkiego rodzaju rozpacz by艂aby nie do pomys虂lenia. Jego 艂aska jest Jego odpowiedzia台 na wszelka台 rozpacz, poniewaz虈 w niej tkwi pamie台c虂 Jego Mi艂os虂ci. Czyz虈 nie dawa艂by On che台tnie s虂rodk贸w, poprzez kt贸re Jego Wola jest rozpoznawana? Jego 艂aska jest twoja台, gdy tylko ja台 uznasz. A pamie台c虂 o Nim budzi sie台 w umys虂le, kt贸ry prosi Go o te s虂rodki, za pomoca台 kt贸rych jego sen sie台 spe艂nia.

Dzis虂 prosimy Boga o dar, kt贸ry On z wielka台 troskliwos虂cia台 zachowa艂 w g艂e台bi naszych serc, czekaja台c na potwierdzenie jego przyje台cia. Ten dar, poprzez kt贸ry B贸g pochyla sie台 w nasza台 strone台 i podnosi nas, wykonuja台c Sam ostatni krok dla naszego zbawienia. Instruowani przez Jego G艂os, uczymy sie台 wszystkich krok贸w, opr贸cz tego jednego. Ale na samym kon虂cu On Sam przybywa i wymiata paje台cze sieci naszego snu. Jego dar 艂aski to jest cos虂 wie台cej niz虈 tylko odpowiedz虂. On przywraca pamie台ci to wszystko, co s虂pia台cy umys艂 zapomnia艂; wszelka台 pewnos虂c虂 w kwestii tego, co znaczy Mi艂os虂c虂.

B贸g kocha Swego Syna. Pros虂 go teraz, by da艂 ci s虂rodki, dzie台ki kt贸rym ten s虂wiat zniknie, w jego miejsce najpierw pojawi sie台 widzenie duchowe, a w chwile台 p贸z虂niej wiedza. Albowiem w Jego 艂asce postrzegasz s虂wiat艂o, kt贸re ogarnia ca艂y ten s虂wiat mi艂os虂cia台 i widzisz jak strach znika z kaz虈dej twarzy, w miare台 jak serca wznosza台 sie台 w g贸re台 i z虈a台daja台 tego s虂wiat艂a jako swojego w艂asnego. C贸z虈 jeszcze takiego pozostaje, z powodu czego przyjs虂cie Nieba mog艂oby sie台 op贸z虂nic虂 chwile台 d艂uz虈ej? Co jest jeszcze nie spe艂nione, gdy twoje przebaczenie spoczywa na wszystkim?

Dzis虂 jest dla nas nowy i s虂wie台ty dzien虂, gdyz虈 odbieramy to, co zosta艂o nam dane. Nasze zaufanie pok艂adamy w Dawcy, a nie w naszej w艂asnej akceptacji. Uznajemy nasze pomy艂ki, ale Ten, Kt贸remu wszelkie b艂e台dy sa台 nieznane, jednak odpowiada na nasze b艂e台dy, daja台c nam s虂rodki do pozbycia sie台 ich i do聽wzniesienia sie台 do Niego z wdzie台cznos虂cia台 i mi艂os虂cia台.

I w miare台, jak sie台 do niego zbliz虈amy, On schodzi do nas, by sie台 z nami spotkac虂. Albowiem daje nam to, co dla nas przygotowa艂, a my to odbieramy. Taka jest Jego Wola, poniewaz虈 On kocha Swego Syna. Dzis虂 modlimy sie台 do Niego, zwracaja台c sie台 do Niego tylko s艂owem, kt贸re On nam da艂 poprzez Sw贸j w艂asny G艂os, Swoje S艂owo i Swoja台 Mi艂os虂c虂:

Twoja 艂aska jest mi dana. Z虈a台dani jej teraz. Ojcze, przychodze台 do Ciebie. A ty przyjdziesz do mnie, kt贸ry Ciebie o to prosi.聽Jestem Synem, kt贸rego kochasz.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15