Lekcja 162

Lekcja 162.

Listen to “LEKCJA 162 – Jestem taki, jakim stworzy艂 mnie Bo虂g.” on Spreaker.

Jestem takim, jakim stworzy艂 mnie B贸g.

Ta pojedyncza mys虂l, mocno utrzymywana w umys虂le, zbawi艂aby ten s虂wiat. Powtarzamy ja台 od czasu do czasu, w miare台 jak osia台gamy kolejne etapy nauki. Gdy osia台gniesz odpowiednie poste台py w nauce, ta mys虂l be台dzie znaczyc虂 dla ciebie duz虈o wie台cej. Te s艂owa sa台 s虂wie台te, poniewaz虈 sa台 to s艂owa, jakie B贸g da艂 w odpowiedzi na s虂wiat, kt贸ry wytworzy艂es虂. Dzie台ki tym s艂owom ten s虂wiat znika; wszystkie rzeczy, widziane w jego ge台stych chmurach i mglistych iluzjach znikaja台, gdy te s艂owa sa台 wypowiadane. Albowiem one pochodza台 od Boga.

Oto jest S艂owo, przez kt贸re Syn sta艂 sie台 szcze台s虂ciem swego Ojca, Jego Mi艂os虂cia台 i Jego spe艂nieniem. Poprzez te s艂owa jest og艂aszane stworzenie i czczone takim, jakim jest. Nie ma snu, kt贸rego by te s艂owa nie rozwia艂y; nie istnieje z虈adna mys虂l o grzechu i z虈adna iluzja z tego snu, kt贸ra by nie znikne台艂a przed moca台 tych s艂贸w. One sa台 tra台ba台 przebudzenia, kt贸rej dz虂wie台k rozchodzi sie台 po ca艂ym s虂wiecie. W odpowiedzi na to wo艂anie budza台 sie台 umarli. A ci, kt贸rzy z虈yja台 i s艂ysza台 ten dz虂wie台k, nigdy nie ujrza台 s虂mierci.

Zaiste s虂wie台tym jest ten, kto przyjmuje te s艂owa jako swoje w艂asne; wstaja台c z nimi w swym umys虂le, przywo艂uja台c je w cia台gu dnia i przynosza台c je z soba台 do swych sn贸w. Jego sny sa台 wtedy szcze台s虂liwe i jego odpoczynek jest spokojny, jego bezpieczen虂stwo jest pewne i jego cia艂o uzdrowione, gdyz虈 on s虂pi i budzi sie台 zawsze z prawda台 obok siebie. On zbawi ten s虂wiat, poniewaz虈 daje temu s虂wiatu to, co sam otrzymuje, za kaz虈dym razem, gdy powtarza te s艂owa prawdy.

Dzis虂 nasze c虂wiczenie jest proste. Bowiem te s艂owa maja台 moc i nie potrzebuja台 poza soba台 z虈adnych dodatkowych mys虂li, kt贸re by wp艂ywa艂y na umys艂 tego, kto ich uz虈ywa. Umys艂 ten jest tak ca艂kowicie zmieniony, z虈e jest teraz skarbcem, w kt贸rym B贸g sk艂ada wszystkie Swoje dary i ca艂a台 Swoja台 Mi艂os虂c虂, by ja台 rozprowadzic虂 po ca艂ym s虂wiecie; by ja台 powie台kszyc虂 poprzez dawanie; by ja台 w pe艂ni zatrzymac虂, bowiem jej wsp贸艂dzielenie nie ma granic. A w ten spos贸b uczysz sie台 mys虂lec虂 wraz z Bogiem. Widzenie Chrystusowe przywr贸ci艂o ci wzrok, ratuja台c tw贸j umys艂.

Dzis虂 oddajemy ci czes虂c虂. Masz prawo do doskona艂ej s虂wie台tos虂ci, kt贸ra台 teraz przyjmujesz. Wraz z tym przyje台ciem zbawienie zostaje przyniesione kaz虈demu, gdyz虈 kto m贸g艂by cenic虂 grzech, kiedy s虂wie台tos虂c虂 taka jak ta pob艂ogos艂awi艂a ten s虂wiat? Kt贸z虈 m贸g艂by rozpaczac虂, kiedy twoja doskona艂a rados虂c虂 jest doste台pna dla wszystkich, jako lek na smutek i nieszcze台s虂cie, na wszelkie poczucie straty, jako remedium, kt贸re umoz虈liwia ca艂kowite uniknie台cie grzechu i winy?

Kto nie chcia艂by teraz byc虂 twoim bratem; gdy jestes虂 jego odkupicielem i zbawca台? Kto m贸g艂by nie zdo艂ac虂 cie台 powitac虂 w swym sercu, sk艂adaja台c ci przepe艂nione mi艂os虂cia台 zaproszenie i nie by艂by got贸w zjednoczyc虂 sie台 z kims虂, kto jest podobny do niego w s虂wie台tos虂ci? Jestes虂 takim, jakim stworzy艂 cie台 B贸g. Te s艂owa rozwiewaja台 noc i ciemnos虂ci juz虈 wie台cej nie ma. Dzis虂 przybywa s虂wiat艂o by b艂ogos艂awic虂 ten s虂wiat. Albowiem rozpozna艂es虂 Syna Boga i ten s虂wiat rozpozna艂 go wraz z toba台.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15