Lekcja 16

聽Lekcja 聽16.

Idea 聽 dnia 聽 dzisiejszego 聽 jest 聽 pocza台tkowym 聽 krokiem 聽 w 聽 rozwiewaniu 聽 przekonania, 聽 z虈e 聽 twoje 聽 mys虂li 聽 nie 聽 wywo艂uja台 聽skutko虂w. 聽Wszystko, 聽co 聽widzisz, 聽jest 聽rezultatem 聽twoich 聽mys虂li. 聽Od 聽tego 聽faktu 聽nie 聽ma 聽wyja台tko虂w. 聽 Mys虂li 聽 nie 聽 sa台 聽 ani 聽 duz虈e, 聽 ani 聽 ma艂e;途 聽 ani 聽 mocne, 聽 ani 聽 s艂abe. 聽 One 聽 sa台 聽 tylko 聽 prawdziwe 聽 lub 聽 fa艂szywe. 聽 Te, 聽 kto虂re 聽 sa台 聽 prawdziwe, 聽stwarzaja台 聽swoje 聽w艂asne 聽podobien虂stwo. 聽Te, 聽kto虂re 聽sa台 聽fa艂szywe 聽wytwarzaja台5 聽swoje 聽podobien虂stwo.

Nie 聽 ma 聽 bardziej 聽 wewne台trznie 聽 sprzecznego 聽 poje台cia 聽 niz虈 聽 鈥瀊艂ahe 聽 mys虂li”. 聽 To, 聽 co 聽 wywo艂uje 聽 postrzeganie 聽 ca艂ego 聽 s虂wiata, 聽 nie 聽 moz虈e 聽 byc虂 聽 nazwane 聽 b艂ahym. 聽 Kaz虈da 聽 twoja 聽 mys虂l 聽 wspiera 聽 prawde台 聽 albo 聽 iluzje台, 聽 rozprzestrzeniaja台c 聽 prawde台, 聽 albo 聽 zwielokrotniaja台c 聽 iluzje台. 聽 Moz虈esz 聽 rzeczywis虂cie 聽 mnoz虈yc虂 聽 nicos虂c虂, 聽 ale 聽 w 聽 ten 聽 sposo虂b 聽jej 聽nie 聽rozprzestrzenisz.

Opro虂cz 聽uznania, 聽z虈e 聽mys虂li 聽nigdy 聽nie 聽sa台 聽b艂ahe, 聽zbawienie 聽wymaga, 聽bys虂 聽takz虈e 聽rozpozna艂, 聽z虈e 聽kaz虈da 聽twa 聽mys虂l 聽 przynosi 聽albo 聽poko虂j, 聽albo 聽wojne台;途 聽albo 聽mi艂os虂c虂, 聽albo 聽strach. 聽Neutralny 聽wynik 聽jest 聽niemoz虈liwy, 聽poniewaz虈 聽nie 聽sa台 聽 moz虈liwe 聽 bezstronne 聽 mys虂li. 聽 Istnieje 聽 pokusa, 聽 by 聽 pomina台c虂 聽 mys虂li 聽 le台kliwe, 聽 podszyte 聽 strachem 聽 jako 聽 niewaz虈ne, 聽 banalne 聽 i 聽 nie 聽 warte 聽 zawracania 聽 sobie 聽 nimi 聽 g艂owy, 聽 dlatego 聽 jest 聽 sprawa台 聽 zasadnicza台, 聽 bys虂 聽 rozpozna艂 聽 je 聽 jako 聽 jednakowo 聽destrukcyjne 聽ale 聽i 聽jednakowo 聽nieprawdziwe. 聽Be台dziemy 聽c虂wiczyc虂 聽te台 聽idee台 聽w 聽wielu 聽ro虂z虈nych 聽formach, 聽 zanim 聽naprawde台 聽ja台 聽zrozumiesz.

Stosuja台c 聽 idee台 聽 dnia 聽 dzisiejszego, 聽 badaj 聽 swo虂j 聽 umys艂 聽 przez 聽 minute台 聽 z 聽 zamknie台tymi 聽 oczami 聽 i 聽 aktywnie 聽 zmierzaj 聽do 聽nieprzeoczenia 聽jakiejs虂 聽鈥瀖a艂ej” 聽mys虂li, 聽kto虂ra 聽moz虈e 聽miec虂 聽tendencje台 聽do 聽umknie台cia 聽poszukiwaniom. 聽 To 聽jest 聽dos虂c虂 聽trudne 聽dopo虂ki 聽sie台 聽do 聽tego 聽nie 聽przyzwyczaisz. 聽Przekonasz 聽sie台, 聽z虈e 聽wcia台z虈 聽jest 聽ci 聽cie台z虈ko 聽nie 聽czynic虂 聽 sztucznych 聽rozro虂z虈nien虂. 聽Kaz虈da 聽mys虂l, 聽kto虂ra 聽tylko 聽przychodzi 聽ci 聽do 聽g艂owy, 聽niezalez虈nie 聽od 聽przypisywanych 聽jej 聽 przez 聽ciebie 聽cech, 聽jest 聽odpowiednim 聽obiektem 聽do 聽zastosowania 聽dzisiejszej 聽idei.

Podczas 聽 sesji 聽 c虂wiczeniowych, 聽 najpierw 聽 powtarzaj 聽 sobie 聽 te台 聽 idee台, 聽 a 聽 potem, 聽 kiedy 聽 kaz虈da 聽 mys虂l 聽 przechodzi 聽 przez 聽two虂j 聽umys艂, 聽zatrzymaj 聽ja台 聽w 聽s虂wiadomos虂ci, 聽podczas 聽gdy 聽mo虂wisz:

Ta 聽mys虂l, 聽o 聽 _____ 聽nie 聽jest 聽neutralna台 聽mys虂la台. 聽 Tamta 聽mys虂l 聽o 聽______ 聽nie 聽jest 聽neutralna台 聽mys虂la台. 聽

Jak 聽zwykle, 聽uz虈yj 聽dzisiejszej 聽idei, 聽kiedy 聽jestes虂 聽s虂wiadomy 聽jakiejs虂 聽szczego虂lnej 聽mys虂li, 聽kto虂ra 聽budzi 聽niepoko虂j. 聽 W 聽tym 聽przypadku 聽zalecana 聽jest 聽naste台puja台ca 聽forma:

Ta 聽mys虂l 聽o 聽_____ 聽 nie 聽jest 聽neutralna台 聽mys虂la台, 聽poniewaz虈 聽nie 聽mam 聽neutralnych 聽mys虂li.

Zaleca 聽sie台 聽cztery 聽do 聽pie台ciu 聽sesji 聽c虂wiczeniowych 聽w 聽cia台gu 聽dnia, 聽jes虂li 聽te 聽c虂wiczenia 聽nie 聽sprawiaja台 聽wysi艂ku. 聽 Jes虂li 聽podczas 聽ich 聽wykonywania 聽odczuwane 聽jest 聽napie台cie, 聽trzy 聽sesje 聽wystarcza台. 聽Czas 聽trwania 聽sesji 聽takz虈e 聽 nalez虈y 聽skro虂cic虂, 聽jes虂li 聽jest 聽odczuwany 聽dyskomfort.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15