Lekcja 16

 Lekcja  16.

Idea   dnia   dzisiejszego   jest   początkowym   krokiem   w   rozwiewaniu   przekonania,   że   twoje   myśli   nie   wywołują  skutków.  Wszystko,  co  widzisz,  jest  rezultatem  twoich  myśli.  Od  tego  faktu  nie  ma  wyjątków.   Myśli   nie   są   ani   duże,   ani   małe;;   ani   mocne,   ani   słabe.   One   są   tylko   prawdziwe   lub   fałszywe.   Te,   które   są   prawdziwe,  stwarzają  swoje  własne  podobieństwo.  Te,  które  są  fałszywe  wytwarzają5  swoje  podobieństwo.

Nie   ma   bardziej   wewnętrznie   sprzecznego   pojęcia   niż   „błahe   myśli”.   To,   co   wywołuje   postrzeganie   całego   świata,   nie   może   być   nazwane   błahym.   Każda   twoja   myśl   wspiera   prawdę   albo   iluzję,   rozprzestrzeniając   prawdę,   albo   zwielokrotniając   iluzję.   Możesz   rzeczywiście   mnożyć   nicość,   ale   w   ten   sposób  jej  nie  rozprzestrzenisz.

Oprócz  uznania,  że  myśli  nigdy  nie  są  błahe,  zbawienie  wymaga,  byś  także  rozpoznał,  że  każda  twa  myśl   przynosi  albo  pokój,  albo  wojnę;;  albo  miłość,  albo  strach.  Neutralny  wynik  jest  niemożliwy,  ponieważ  nie  są   możliwe   bezstronne   myśli.   Istnieje   pokusa,   by   pominąć   myśli   lękliwe,   podszyte   strachem   jako   nieważne,   banalne   i   nie   warte   zawracania   sobie   nimi   głowy,   dlatego   jest   sprawą   zasadniczą,   byś   rozpoznał   je   jako   jednakowo  destrukcyjne  ale  i  jednakowo  nieprawdziwe.  Będziemy  ćwiczyć  tę  ideę  w  wielu  różnych  formach,   zanim  naprawdę  ją  zrozumiesz.

Stosując   ideę   dnia   dzisiejszego,   badaj   swój   umysł   przez   minutę   z   zamkniętymi   oczami   i   aktywnie   zmierzaj  do  nieprzeoczenia  jakiejś  „małej”  myśli,  która  może  mieć  tendencję  do  umknięcia  poszukiwaniom.   To  jest  dość  trudne  dopóki  się  do  tego  nie  przyzwyczaisz.  Przekonasz  się,  że  wciąż  jest  ci  ciężko  nie  czynić   sztucznych  rozróżnień.  Każda  myśl,  która  tylko  przychodzi  ci  do  głowy,  niezależnie  od  przypisywanych  jej   przez  ciebie  cech,  jest  odpowiednim  obiektem  do  zastosowania  dzisiejszej  idei.

Podczas   sesji   ćwiczeniowych,   najpierw   powtarzaj   sobie   tę   ideę,   a   potem,   kiedy   każda   myśl   przechodzi   przez  twój  umysł,  zatrzymaj  ją  w  świadomości,  podczas  gdy  mówisz:

Ta  myśl,  o   _____  nie  jest  neutralną  myślą.   Tamta  myśl  o  ______  nie  jest  neutralną  myślą.  

Jak  zwykle,  użyj  dzisiejszej  idei,  kiedy  jesteś  świadomy  jakiejś  szczególnej  myśli,  która  budzi  niepokój.   W  tym  przypadku  zalecana  jest  następująca  forma:

Ta  myśl  o  _____   nie  jest  neutralną  myślą,  ponieważ  nie  mam  neutralnych  myśli.

Zaleca  się  cztery  do  pięciu  sesji  ćwiczeniowych  w  ciągu  dnia,  jeśli  te  ćwiczenia  nie  sprawiają  wysiłku.   Jeśli  podczas  ich  wykonywania  odczuwane  jest  napięcie,  trzy  sesje  wystarczą.  Czas  trwania  sesji  także   należy  skrócić,  jeśli  jest  odczuwany  dyskomfort.

 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15