Lekcja 15

 Lekcja  15.

Listen to “LEKCJA 15 – Moje myśli są wyobrażeniami, które wytworzyłem.” on Spreaker.

Moje  myśli  są  wyobrażeniami,  które  wytworzyłem.  
 Jest  tak,  gdyż  myśli  które  myślisz,  że  myślisz,  pojawiają  się  jako  obrazy,  których  nie  uważasz  za  nicość.   Myślisz,  że  je  myślisz,  tak  więc  myślisz,  że  je  postrzegasz.  Oto  jak  zostało  wytworzone  twoje  „widzenie”.  Tą   funkcję   powierzyłeś   oczom   swojego   ciała.   To   nie   jest   widzenie.   To   jest   wytwarzanie   wyobrażeń.   Ono   zajmuje  miejsce  widzenia,  zastępując  iluzjami  widzenie  duchowe.

Ta  wstępna  idea  odnosząca  się  do  procesu  tworzenia  wyobrażenia,  które  ty  nazywasz  widzeniem,  nie  ma   na  razie  dla  ciebie  dużego  znaczenia.  Zaczniesz  ją  rozumieć,  kiedy  ujrzysz  małe  krawędzie  światła  wokół   tych   samych   dobrze   ci   znanych   obiektów,   które   widzisz   teraz.   Jest   to   początek   prawdziwego   widzenia.   Możesz  być  pewien,  że  gdy  to  nastąpi,  to  prawdziwe,  duchowe  widzenie  nadejdzie  szybko.

W  miarę  czynionych  postępów  możesz  doświadczać  wielu  „epizodów  światła”.  Mogą  przybierać  wiele   różnych   form,   niekiedy   nawet   całkiem   niespodziewanych.   Nie   obawiaj   się   ich.   Są   one   oznakami   tego,   że   nareszcie   otwierasz   swoje   oczy.   Nie   będą   długo   utrzymywać   się,   ponieważ   tylko   symbolizują   prawdziwe   postrzeganie  i  nie  są  powiązane  z  wiedzą.  Te  ćwiczenia  nie  odsłonią  ci  wiedzy.  Ale  przygotują  do  niej  drogę.

Ćwicząc   ideę   dzisiejszego   dnia,   najpierw   powtarzaj   ją   sobie,   a   następnie   zastosuj   do   czegokolwiek,   co   widzisz   wokół   siebie,   używając   nazwy   tego   co   widzisz   i   pozwalając   twym   oczom   spoczywać   na   tym,   gdy   mówisz:

 To  ______  jest  wyobrażenie,  które  wytworzyłem.   Tamto   ______  jest  wyobrażeniem,  które  wytworzyłem.  

Przy   stosowaniu   dzisiejszej   idei   nie   jest   konieczne   by   używać   dużej   liczby   określonych   przedmiotów.   Jakkolwiek   jest   niezbędne,   aby   podczas   powtarzania   tej   idei   w   sposób   nieprzerwany   patrzeć   na   każdy   wybrany  przedmiot.  Za  każdym  razem  ta  idea  powinna  być  powtarzana  dość  powoli.

Chociaż  nie  będziesz  w  stanie  zastosować  tej  idei  do  zbyt  wielu  rzeczy  w  ciągu  zalecanej  jednej  minuty   ćwiczenia,  próbuj  je  wybierać  na  tyle  losowo,  na  ile  jest  to  tylko  możliwe.  Jeżeli  odczujesz  niepokój,   wówczas  ćwicz  mniej  niż  minutę.  Ćwicz  nie  więcej  niż  trzy  razy  w  ciągu  dnia,  chyba  że  czujesz  się  z  tym   bardzo   dobrze,   wówczas   nie   przekraczaj   czterech   sesji   ćwiczeniowych.   Jednak   w   razie   potrzeby   tę   ideę   można  stosować  w  ciągu  całego  dnia.

 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15