Lekcja 14

Lekcja  14.

Listen to “LEKCJA 14 – Bóg nie stworzył świata bez znaczenia.” on Spreaker.

Bóg  nie  stworzył  świata  bez  znaczenia.  

Dzisiejsza   idea   jest,   oczywiście,   powodem,   dla   którego   nic   nie   znaczący   świat   nie   jest   możliwy.   To,   czego  Bóg  nie  stworzył,  nie  istnieje.  I  wszystko  co  rzeczywiście  istnieje,  istnieje  tak,  jak  On  to  stworzył.   Świat,  który  widzisz,  nie  ma  nic  wspólnego  z  rzeczywistością.  Jest  on  światem  twojego  własnego  wytworu  i   nie  istnieje  naprawdę.

Dzisiejsze   ćwiczenia   mają   być   wykonywane   z   zamkniętymi   przez   cały   czas   oczami.   Okres   przeszukiwania  umysłu  winien  być  krótki,  trwający  co  najwyżej  minutę.  Nie  wykonuj  ćwiczeń  więcej  niż   trzy  razy  w  ciągu  dnia,  chyba,  że  czynisz  to  z  łatwością  czując  się  przy  tym  swobodnie.  Jeżeli  tak  jest,  to   dlatego,  że  naprawdę  rozumiesz  czemu  one  służą.

Idea  dnia  dzisiejszego  jest  następnym  krokiem  w  nauce  pomijania  myśli,  które  przypisałeś  temu  światu  i   zastąpienia  ich  postrzeganiem  Słowa  Bożego.  Początkowe  kroki  w  tej  wymianie,  która  naprawdę  może  być   nazwana  zbawieniem,  mogą  być  dość  trudne  i  a  nawet  dość  bolesne.  Niektóre  z  nich  wywołają  w  tobie  lęk.   Nie   będziesz   jednak   opuszczony.   Wykroczysz   daleko   poza   ten   lęk.   Podążamy   w   kierunku   absolutnego   bezpieczeństwa  i  doskonałego  pokoju.

Z  zamkniętymi  oczami  pomyśl  o  wszelkiej  grozie  tego  świata,  jaka  tylko  pojawi  się  w  twym  umyśle.   Nazwij  każdą,  która  przyjdzie  ci  do  głowy  i  wtedy  odmów  jej  realności.  Bóg  jej  nie  stworzył,  zatem  nie  jest   ona  prawdziwa.  Powiedz,  na  przykład:

Bóg  nie  stworzył  tej  wojny,  a  zatem  nie  jest  ona  prawdziwa.   Bóg  nie  stworzył  tej  katastrofy  lotniczej,  a  zatem  nie  jest  ona  prawdziwa.  Bóg    nie    stworzył   tej   klęski    żywiołowej      [podaj    jakiej],    a    zatem      nie  jest    ona   prawdziwa.

W   poczet   odpowiednich   tematów   dla   idei   dnia   dzisiejszego   należy   włączyć   wszystko,   czego   się   obawiasz,  że  może  się  tobie  wydarzyć,  lub  komuś  innemu,  o  kogo  się  martwisz.  W  każdym  przypadku  określ   nazwę   „nieszczęścia”   we   właściwy   sposób.   Nie   używaj   ogólnych   określeń.   Na   przykład,   nie   mów   „Bóg   nie   stworzył   choroby”,   ale   „Bóg   nie   stworzył   raka”,   „ataku   serca”,   lub   czegokolwiek   innego,   co   wywołuje   w   tobie  lęk.

To   jest   twój   osobisty   repertuar   horrorów,   które   oglądasz.   Te   rzeczy   są   częścią   świata,   który   widzisz.   Niektóre  z  nich  są  współdzielonymi  iluzjami,  a  inne  są  częścią  twego  osobistego  piekła.  To  nie  jest  istotne.   To,   czego   Bóg   nie   stworzył,   może   być   tylko   w   twoim   umyśle   i   poza   Jego   Umysłem.   Zatem,   to   nie   ma   znaczenia.  Uznając  ten  fakt,  zakończ  sesję  ćwiczeniową,  powtarzając  dzisiejszą  ideę:

Bóg  nie  stworzył  świata  bez  znaczenia.

 Ideę  dnia  dzisiejszego  można  oczywiście  stosować  poza  sesjami  ćwiczeniowymi  do  wszystkiego  co  cię   w  tym  dniu  niepokoi.  Stosując  ją  dokładnie  określ  powód  twego  niepokoju.  Powiedz:
Bóg  nie  stworzył  świata  bez  znaczenia.  On  nie  stworzył  [tu  określ  sytuację,  która  cię   niepokoi],  zatem  to  nie  jest  rzeczywiste.  
 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15