Lekcja 13

Świat  bez  znaczenia  rodzi  lęk.
 Dzisiejsza   idea   jest   rzeczywiście   inną   formą   poprzedniej,   z   wyjątkiem   tego,   że   posługuje   się   ściśle   określonym  uczuciem.  Rzeczywiście,  świat  bez  znaczenia  nie  jest  możliwy.  Nie  istnieje  nic,  co  nie  miałoby   znaczenia.  Jednak  wcale  z  tego  nie  wynika,  że  nie  będziesz  myślał,  że  postrzegasz  coś,  co  nie  ma  znaczenia.   Przeciwnie,  jest  wysoce  prawdopodobne,  że  będziesz  właśnie  tak  uważał.

Rozpoznanie,   że   coś   nie   ma   znaczenia   czy   jest   bez   sensu,   wzmaga   niepokój   we   wszystkich,   którzy   są   oddzieleni.  To  stwarza  sytuację,  w  której  Bóg  i  ego  „sprzeciwiają  się”  nawzajem  temu,  jakie  znaczenie  ma   być  wpisane  w  puste  miejsce,  jakie  przedstawia  sobą  to,  co  bez  znaczenia.  Ego  spieszy  się  gorączkowo  aby   ustanowić   tam   własne   idee,   przerażone,   że   ta   pustka   może   być   użyta   do   ukazania   jego   własnej   niemocy   i   nieprawdziwości.  I  tu  ma  rację.

Jest   więc   sprawą   zasadniczą,   abyś   nauczył   się   rozpoznawać   brak   znaczenia   i   akceptował   to   bez   lęku.   Jeżeli  się  boisz,  to  jest  pewne,  że  będziesz  przypisywał  światu  cechy,  których  on  nie  posiada  i  wypełniał  go   wyobrażeniami,   które   nie   istnieją.   Dla   ego   iluzje   są   środkami   bezpieczeństwa,   jak   i   muszą   być   nimi   dla   ciebie,  który  utożsamiasz  siebie  z  ego.

Ćwiczenia  na  dzień  dzisiejszy,  które  powinny  być  powtarzane  trzy  lub  cztery  razy  dziennie,  nie  dłużej   niż   przez   minutę   za   każdym   razem,   mają   być   wykonywane   w   nieco   inny   sposób   niż   poprzednie.   Najpierw   powtarzaj   ideę   dnia   dzisiejszego   z   zamkniętymi   oczami.   Następnie   otwórz   oczy   i   rozglądaj   się   powoli   dookoła  siebie,  mówiąc:

Patrzę  na  świat  bez  znaczenia.  

Powtarzaj  sobie  to  zdanie  rozglądając  się  wokół.  Następnie  zamknij  oczy  i  zakończ  ćwiczenie  mówiąc:

Świat,  który  jest  bez  znaczenia,  rodzi  lęk,  ponieważ  myślę,  że  rywalizuję  z  Bogiem.

 To  końcowe  oświadczenie  może  wywołać  w  tobie,  w  takiej  czy  innej  formie,  trudny  do  pokonania  opór.   Bez  względu  na  to,  jakie  formy  opór  mógłby  przybrać,  przypomnij  sobie,  że  tak  naprawdę  boisz  się  takich   myśli   z   powodu   „zemsty”   „wroga”.   Nie   oczekuje   się   od   ciebie,   żebyś   w   tym   momencie   wierzył   w   to   stwierdzenie,  które  prawdopodobnie  odrzucisz  jako  niedorzeczne.  Zwracaj  dokładnie  uwagę  na  jakiekolwiek   oznaki  jawnego  lub  ukrytego  lęku,  który  może  się  w  tobie  pojawić.

To  jest  nasza  pierwsza  próba  wyraźnego  stwierdzenia  tego  rodzaju  związku  przyczynowo  skutkowego,  w   którego  rozpoznawaniu  nie  masz  doświadczenia.  Nie  rozpamiętuj  tego  końcowego  stwierdzenia  i  nie  próbuj   nawet  myśleć  o  nim  poza  sesją  ćwiczeniową.  Tyle  na  razie  wystarczy.

 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15