Lekcja 128

Lekcja 128.

Listen to “LEKCJA 128 – S虂wiat, kto虂ry widze台, nie zawiera nic, czego chce台.” on Spreaker.

S虂wiat, kt贸ry widze台, nie posiada niczego, czego chce台.

S虂wiat, kt贸ry widzisz, nie ma niczego tobie do zaoferowania; niczego, co m贸g艂bys虂 w jakikolwiek spos贸b uz虈yc虂 i co mog艂oby dac虂 ci rados虂c虂. Uwierz w te台 mys虂l, a zaoszcze台dzisz sobie lat nieszcze台s虂c虂, niezliczonych rozczarowan虂 i nadziei, kt贸re obracaja台 sie台 w kon虂cu w gorzka台 rozpacz. Kaz虈dy, kto by chcia艂 zostawic虂 ten s虂wiat za soba台 i wznies虂c虂 sie台 ponad jego nik艂e moz虈liwos虂ci i ne台dzne sposoby, musi uznac虂 te台 mys虂l za prawdziwa台.

Kaz虈da rzecz, kt贸ra台 w tym s虂wiecie cenisz, to tylko 艂an虂cuch, kt贸ry cie台 do niego przykuwa i nie s艂uz虈y z虈adnemu innemu celowi, jak tylko temu. Jedyny cel, wartos虂ciowy dla twego umys艂u, jaki ten s虂wiat w sobie mies虂ci, jest taki, abys虂 przeszed艂 obok niego, nie zatrzymuja台c sie台 by szukac虂 w nim jakiejs虂 nadziei, kt贸rej tam nie ma. Nie oszukuj sie台 wie台cej. Ten s虂wiat, kt贸ry widzisz, nie posiada niczego, czego chcesz.

Uwolnij sie台 dzis虂 z 艂an虂cuch贸w, kt贸rymi zwia台za艂es虂 sw贸j umys艂, kiedy postrzegasz tu zbawienie. Albowiem postrzegasz siebie zgodnie z tym, co cenisz i w ten spos贸b czynisz to cze台s虂cia台 siebie. Wszystko, czego poszukujesz, by podnios艂o twa台 wartos虂c虂 w twoich oczach, w kon虂cu cie台 ogranicza, ukrywaja台c przed toba台 twa台 prawdziwa台 wartos虂c虂 i dodaja台c kolejna台 przeszkode台 na drodze prowadza台cej do prawdziwej s虂wiadomos虂ci twojej Jaz虂ni.

Niechaj nic, co odnosi sie台 do mys虂li zwia台zanych z cia艂em, nie op贸z虂nia twego poste台pu na drodze do zbawienia; nie ulegnij wie台c pokusie, kt贸ra mog艂aby cie台 powstrzymac虂 i nie wierz, z虈e ten s虂wiat posiada cos虂, czego chcesz. Nie ma w nim niczego do kochania. Nic nie jest tu warte ani jednej chwili zw艂oki i b贸lu; ani jednej chwili niepewnos虂ci i wa台tpliwos虂ci. To, co bezwartos虂ciowe, moz虈e zaoferowac虂 jedynie nicos虂c虂. Tego, co ma pewna台 wartos虂c虂, nie moz虈na odnalez虂c虂 w bezwartos虂ciowos虂ci.

Dzis虂 c虂wiczymy oddalanie od siebie wszelkich mys虂li, kt贸re nada艂y temu s虂wiatu wartos虂c虂. Uwalniamy sie台 od mys虂lenia o celach, jakie nadalis虂my r贸z虈nym aspektom tego s虂wiata, jakie przypisalis虂my r贸z虈nym okresom w jego historii i wszelkim jego marzeniom. Utrzymujemy w swych umys艂ach s虂wiadomos虂c虂 ich bezcelowos虂ci i rezygnujemy z wszelkich z虈yczen虂, jakie wzgle台dem nich mielis虂my. W ten spos贸b pozbywamy sie台 艂an虂cuch贸w, kt贸re zamyka艂y drzwi do wolnos虂ci od tego s虂wiata i poda台z虈amy tam, gdzie nie kre台puja台 nas pomniejsze cele i rzeczy o ma艂ej wartos虂ci.

Zr贸b sobie ma艂a台 przerwe台, wycisz sie台 na chwile台 i zobacz, jak daleko wzniesiesz sie台 ponad ten s虂wiat, gdy uwolnisz sw贸j umys艂 od 艂an虂cuch贸w i pozwolisz mu zmierzac虂 do osia台gnie台cia poziomu, na kt贸rym odnajduje sw贸j dom. Be台dzie w贸wczas wdzie台czny za to, z虈e przez chwile台 stanie sie台 wolny. Wie, gdzie jest jego miejsce. Uwolnij tylko jego skrzyd艂a, a poleci pe艂en rados虂ci, maja台c pewnos虂c虂, z虈e do艂a台czy do swego s虂wie台tego celu. Niechaj tw贸j umys艂 spocznie w swoim Stw贸rcy, gdzie przywr贸cone mu zostanie zdrowie, wolnos虂c虂 i mi艂os虂c虂.

Daj mu dziesie台c虂 minut odpoczynku trzy razy w dniu dzisiejszym. A gdy potem znowu otworzysz swoje oczy, nie be台dziesz juz虈 wszystkiego co widzisz ceni艂 tak jak poprzednio. Za kaz虈dym razem, gdy pozwolisz, by tw贸j umys艂 uwolni艂 sie台 z 艂an虂cuch贸w, ca艂a twoja perspektywa spojrzenia na ten s虂wiat zmieni sie台, choc虂by tylko聽troche台. Tw贸j umys艂 nie nalez虈y do tego s虂wiata. A twoje miejsce jest tam, gdzie on chcia艂by byc虂 i gdzie poda台z虈a by spocza台c虂, kiedy tylko uwalniasz go od tego s虂wiata. Tw贸j Przewodnik jest pewny. Otw贸rz przed Nim sw贸j umys艂. Wycisz sie台 i odpoczywaj.

Chron虂 sw贸j umys艂 r贸wniez虈 przez ca艂y dzien虂. I gdy mys虂lisz, z虈e w czymkolwiek z tego s虂wiata, w jakims虂 jego aspekcie lub obrazie, widzisz jaka台s虂 wartos虂c虂, odm贸w przykuwania 艂an虂cuchem twego umys艂u, ale powiedz sobie ze spokojna台 pewnos虂cia台:

To nie skusi mnie, by mnie tu zatrzymac虂.

S虂wiat, kt贸ry widze台, nie posiada niczego, czego chce台.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15