Lekcja 125

Lekcja 125.

Listen to “LEKCJA 125 – W ciszy przyjmuje台 dzis虂 S艂owo Boz虈e.” on Spreaker.

Przyjme台 dzis虂 w ciszy S艂owo Boz虈e.

Niechaj dzien虂 dzisiejszy be台dzie dniem s艂uchania w ciszy i spokoju. Tw贸j Ojciec chce, bys虂 s艂ucha艂 dzis虂 Jego S艂owa. Wo艂a do ciebie z g艂e台bi twego umys艂u, gdzie przebywa. S艂uchaj Go dzisiaj. Pok贸j nie jest moz虈liwy, dop贸ki Jego S艂owo nie rozniesie sie台 po ca艂ym s虂wiecie; dop贸ki tw贸j spokojny umys艂 nie wys艂ucha i nie zaakceptuje przes艂ania, kt贸re ten s虂wiat musi us艂yszec虂, by nasta艂 czas ciszy i pokoju.

Ten s虂wiat zmieni sie台 dzie台ki tobie. Z虈adne inne s虂rodki nie moga台 go zbawic虂, gdyz虈 Boz虈y plan jest po prostu taki: Syn Boz虈y ma wolnos虂c虂 zbawienia samego siebie, ma S艂owo Boz虈e za przewodnika, cia台gle przy nim i w jego umys虂le, by prowadzi艂o go pewnie do domu jego Ojca, zgodnie z jego w艂asna台 wola台, na zawsze wolna台 i聽tak samo wolna台 jak wola jego Ojca. Nic go nie zmusza by poda台z虈a艂 ta台 droga台, ale prowadzi go mi艂os虂c虂. Nie jest osa台dzany, a jedynie oczyszczany i us虂wie台cany.

Be台dziemy dzis虂 w ciszy s艂uchac虂 Boz虈ego G艂osu, nie dopuszczaja台c do tego, by do tej ciszy wtargne台艂y nasze ma艂e mys虂li, osobiste z虈yczenia i bys虂my osa台dzali Jego s虂wie台te S艂owo. Nie be台dziemy tez虈 siebie dzis虂 osa台dzac虂, gdyz虈 tego, czym jestes虂my, nie moz虈na osa台dzac虂. Odsuwamy na bok wszelki osa台d, jaki ten s虂wiat wyda艂 o Synu Boz虈ym. On go nie zna. Dzis虂 nie be台dziemy s艂uchac虂 tego s虂wiata, ale poczekamy w ciszy na S艂owo Boz虈e.

Wys艂uchaj tego, s虂wie台ty Synu Boga, co m贸wi tw贸j Ojciec. Jego G艂os chcia艂by przekazac虂 ci Jego s虂wie台te S艂owo, aby po ca艂ym s虂wiecie rozla艂y sie台 fale zbawienia i nasta艂 s虂wie台ty czas pokoju. Gromadzimy sie台 dzis虂 przy tronie Boga, w tym spokojnym miejscu wewna台trz umys艂u, gdzie On zawsze przebywa, w s虂wie台tos虂ci, kt贸ra台 On stworzy艂 i kt贸rej nigdy nie opus虂ci.

On nie czeka艂, az虈 zwr贸cisz sie台 swym umys艂em do Niego, by da艂 ci Swoje S艂owo. Nie ukrywa艂 Siebie przed toba台, gdy odszed艂es虂 na pewien czas od Niego. Nie przywia台zuje wagi do iluzji, jakie masz na sw贸j w艂asny temat. Zna Swego Syna i chce, by pozostawa艂 on Jego cze台s虂cia台 bez wzgle台du na swoje sny; bez wzgle台du na szalone przekonanie, z虈e jego wola nie nalez虈y do niego.

Dzis虂 On m贸wi do ciebie. Jego G艂os oczekuje na twoje wyciszenie, poniewaz虈 nie moz虈esz us艂yszec虂 Jego S艂owa, dop贸ki tw贸j umys艂 nie stanie sie台 przez chwile台 spokojny, a bezsensowne pragnienia nie zostana台 wyciszone. Oczekuj Jego S艂owa w ciszy. Dzis虂 ma byc虂 przywo艂any pok贸j, kt贸ry jest w tobie, by pom贸c ci przygotowac虂 tw贸j s虂wie台ty umys艂 do s艂uchania G艂osu, kt贸rym jego Stw贸rca przemawia.

Dzisiaj trzy razy, w czasie najbardziej odpowiednim na wyciszenie, pos虂wie台c虂 dziesie台c虂 minut na to, by nie s艂uchac虂 g艂os贸w tego s虂wiata, ale zamiast tego 艂agodnie ws艂uchac虂 sie台 w S艂owo Boz虈e. On przemawia do ciebie z miejsca, kt贸re jest jeszcze bliz虈ej ciebie, niz虈 twoje serce. Jego g艂os jest bliz虈ej ciebie niz虈 twoja d艂on虂. Jego Mi艂os虂c虂 jest wszystkim, czym tyjestes虂 i czym Onjest, albowiem jestes虂cie tacy sami.

To swego g艂osu s艂uchasz, gdy On przemawia do ciebie. To w艂as虂nie twoje s艂owo On wypowiada. To jest S艂owo wolnos虂ci i pokoju, zjednoczonej woli i zjednoczonego celu, bez jakiegokolwiek oddzielenia, ani bez podzia艂u na Umys艂 Ojca i Syna. S艂uchaj dzis虂 w ciszy swojej Jaz虂ni i pozw贸l, by ci powiedzia艂a, z虈e B贸g nigdy nie opus虂ci艂 Swego Syna, a ty nigdy nie opus虂ci艂es虂 swojej Jaz虂ni.

Ba台dz虂 dzis虂 wyciszony. Opr贸cz tej dyrektywy nie be台dziesz dzis虂 potrzebowa艂 z虈adnej innej, aby dzisiejsze c虂wiczenia wynios艂y cie台 ponad mys虂lenie tego s虂wiata i aby widzenie duchowe uwolni艂o cie台 od ograniczen虂, jakie nak艂adaja台 na tw贸j wzrok oczy cia艂a. Ba台dz虂 tylko wyciszony i s艂uchaj. Us艂yszysz S艂owo, w kt贸rym Wola Boz虈a jest po艂a台czona台 wola台 Syna i jego Ojca, w ca艂kowitej jednos虂ci, bez iluzji wprowadzanych do tego, co ca艂kowicie niepodzielne i w pe艂ni prawdziwe. Co godzine台 wycisz sie台 na moment i przypomnij sobie, z虈e masz na dzis虂 wyznaczone specjalne zadanie; przyja台c虂 w ciszy S艂owo Boz虈e.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15