Lekcja 12

Jestem  poruszony,  ponieważ  widzę  świat  bez  znaczenia.

Idea   ta   jest   ważna,   ponieważ   zawiera   korekcję   głównego   zniekształcenia   postrzegania.   Myślisz,   że   przyczyną   twego   poruszenia   jest   przerażający   świat,   smutny   świat,   gwałtowny   świat   lub   szalony   świat.   Jednak  ten  świat  sam  w  sobie  jest  bez  znaczenia.  Wszystkie  te  atrybuty  sam  mu  nadałeś.

Te  ćwiczenia  należy  wykonywać  z  otwartymi  oczami.  Patrz  wokół  siebie,  tym  razem  dość  powoli.   Próbuj  narzucić  sobie  określone  tempo,  tak  aby  powolne  przesuwanie  twego  spojrzenia  z  jednej  rzeczy  na   drugą  wymagało  w  miarę  stałego  okresu  czasu.  Nie  pozwalaj  by  ten  czas  stawał  się  wyraźnie  dłuższy  lub   krótszy,  ale  staraj  się  utrzymywać  miarowe,  równe  tempo.  To,  co  widzisz,  jest  nieistotne.  Nauczysz  się  tego,   w  miarę  jak  będziesz  rzucał  okiem  na  wszystko  z  równą  uwagą  i  w  równym  tempie.  To  jest  początkowy  krok   w  uczeniu  się  nadawania  wszystkiemu  jednakowej  wartości.

W  miarę  jak  rozglądasz  się  wokół  siebie  powiedz  do  siebie:

Myślę,  że  widzę  przerażający  świat,  niebezpieczny  świat,  nieprzyjazny  świat,  smutny   świat,  niegodziwy  świat,  zwariowany  świat,  

i  tak  dalej,  używając  jakichkolwiek  opisowych  określeń,  jakie  przyjdą  ci  do  głowy.  Jeżeli  przyjdą  ci  na  myśl   określenia,  które  wydają  się  być  raczej  bardziej  pozytywne  niż  negatywne,  to  dołącz  je  również.  Na  przykład,   możesz  pomyśleć  „dobry  świat”  lub  „przyjemny  świat”.  Jeśli  takie  określenie  pojawią  się  w  twym  umyśle,   użyj  ich  razem  z  całą  resztą.  Możesz  jeszcze  nie  rozumieć,  dlaczego  te  „miłe”  przymiotniki  są  włączane  do   ćwiczeń,  ale  pamiętaj,  że  „dobry  świat”  pociąga  za  sobą  „zły  świat”  a  „przyjemny  świat”  też  implikuje  swoje   przeciwieństwo,   tj.   „nieprzyjemny   świat”.   Wszystkie   określenia,   które   pojawiają   się   w   twym   umyśle   są   odpowiednie  dla  dzisiejszych  ćwiczeń.  Ich  pozorne  właściwości  sanie  ważne.

Upewnij  się,  że  stosując  dzisiejszą  myśl  nie  zmieniasz  odstępów  czasowych  w  zależności  od  tego,  czy   coś  uważasz  za  przyjemne  czy  też  za  nieprzyjemne.  Z  punktu  widzenia  celu  tych  ćwiczeń,  między  nimi  nie   ma  różnicy.  Pod  koniec  każdej  sesji  ćwiczeniowej  dodaj:

ale  jestem  poruszony,  ponieważ  widzę  świat  bez  znaczenia.  

To,   co   jest   bez   znaczenia,   nie   jest   ani   dobre,   ani   złe.   Dlaczego   więc   świat   bez   znaczenia   porusza   cię?   Jeżeli   potrafiłbyś  zaakceptować  ten  świat  jako  bez  znaczenia  i  pozwolił  prawdzie,  by  dla  ciebie  wpisała  się  w  ten   świat,  stałbyś  się  nieopisanie  szczęśliwy.  Ale  ponieważ  jest  on  bez  znaczenia,  jesteś  zmuszony  wpisać  weń   to,  czym  chciałbyś,  żeby  był.  Właśnie  to  w  nim  widzisz.  Właśnie  to  jest  bez  znaczenia  dla  prawdy.  Pod   twoimi   słowami   jest   zapisane   Słowo   Boże.   Prawda   cię   teraz   porusza,   ale   kiedy   twoje   słowa   zostaną   wymazane,  zobaczysz  Jego  Słowo.  To  jest  właśnie  ostatecznym  celem  tych  ćwiczeń.

Dzisiejszą  ideę  dnia  wystarczy  ćwiczyć  trzy  lub  cztery  razy.  Każda  sesja  ćwiczeniowa  nie  powinna  trwać   dłużej   niż   jedną   minutę.   Nawet   to   może   wydać   się   tobie   zbyt   długo.   Gdy   zaczniesz   odczuwać   jakieś   obciążenie  lub  napięcie,  zakończ  ćwiczenie.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15