Lekcja 12

Jestem 聽poruszony, 聽poniewaz虈 聽widze台 聽s虂wiat 聽bez 聽znaczenia.

Idea 聽 ta 聽 jest 聽 waz虈na, 聽 poniewaz虈 聽 zawiera 聽 korekcje台 聽 g艂o虂wnego 聽 zniekszta艂cenia 聽 postrzegania. 聽 Mys虂lisz, 聽 z虈e 聽 przyczyna台 聽 twego 聽 poruszenia 聽 jest 聽 przeraz虈aja台cy 聽 s虂wiat, 聽 smutny 聽 s虂wiat, 聽 gwa艂towny 聽 s虂wiat 聽 lub 聽 szalony 聽 s虂wiat. 聽 Jednak 聽ten 聽s虂wiat 聽sam 聽w 聽sobie 聽jest 聽bez 聽znaczenia. 聽Wszystkie 聽te 聽atrybuty 聽sam 聽mu 聽nada艂es虂.

Te 聽c虂wiczenia 聽nalez虈y 聽wykonywac虂 聽z 聽otwartymi 聽oczami. 聽Patrz 聽woko虂艂 聽siebie, 聽tym 聽razem 聽dos虂c虂 聽powoli. 聽 Pro虂buj 聽narzucic虂 聽sobie 聽okres虂lone 聽tempo, 聽tak 聽aby 聽powolne 聽przesuwanie 聽twego 聽spojrzenia 聽z 聽jednej 聽rzeczy 聽na 聽 druga台 聽wymaga艂o 聽w 聽miare台 聽sta艂ego 聽okresu 聽czasu. 聽Nie 聽pozwalaj 聽by 聽ten 聽czas 聽stawa艂 聽sie台 聽wyraz虂nie 聽d艂uz虈szy 聽lub 聽 kro虂tszy, 聽ale 聽staraj 聽sie台 聽utrzymywac虂 聽miarowe, 聽ro虂wne 聽tempo. 聽To, 聽co 聽widzisz, 聽jest 聽nieistotne. 聽Nauczysz 聽sie台 聽tego, 聽 w 聽miare台 聽jak 聽be台dziesz 聽rzuca艂 聽okiem 聽na 聽wszystko 聽z 聽ro虂wna台 聽uwaga台 聽i 聽w 聽ro虂wnym 聽tempie. 聽To 聽jest 聽pocza台tkowy 聽krok 聽 w 聽uczeniu 聽sie台 聽nadawania 聽wszystkiemu 聽jednakowej 聽wartos虂ci.

W 聽miare台 聽jak 聽rozgla台dasz 聽sie台 聽woko虂艂 聽siebie 聽powiedz 聽do 聽siebie:

Mys虂le台, 聽z虈e 聽widze台 聽przeraz虈aja台cy 聽s虂wiat, 聽niebezpieczny 聽s虂wiat, 聽nieprzyjazny 聽s虂wiat, 聽smutny 聽 s虂wiat, 聽niegodziwy 聽s虂wiat, 聽zwariowany 聽s虂wiat, 聽

i 聽tak 聽dalej, 聽uz虈ywaja台c 聽jakichkolwiek 聽opisowych 聽okres虂len虂, 聽jakie 聽przyjda台 聽ci 聽do 聽g艂owy. 聽Jez虈eli 聽przyjda台 聽ci 聽na 聽mys虂l 聽 okres虂lenia, 聽kto虂re 聽wydaja台 聽sie台 聽byc虂 聽raczej 聽bardziej 聽pozytywne 聽niz虈 聽negatywne, 聽to 聽do艂a台cz 聽je 聽ro虂wniez虈. 聽Na 聽przyk艂ad, 聽 moz虈esz 聽pomys虂lec虂 聽鈥瀌obry 聽s虂wiat” 聽lub 聽鈥瀙rzyjemny 聽s虂wiat”. 聽Jes虂li 聽takie 聽okres虂lenie 聽pojawia台 聽sie台 聽w 聽twym 聽umys虂le, 聽 uz虈yj 聽ich 聽razem 聽z 聽ca艂a台 聽reszta台. 聽Moz虈esz 聽jeszcze 聽nie 聽rozumiec虂, 聽dlaczego 聽te 聽鈥瀖i艂e” 聽przymiotniki 聽sa台 聽w艂a台czane 聽do 聽 c虂wiczen虂, 聽ale 聽pamie台taj, 聽z虈e 聽鈥瀌obry 聽s虂wiat” 聽pocia台ga 聽za 聽soba台 聽鈥瀦艂y 聽s虂wiat” 聽a 聽鈥瀙rzyjemny 聽s虂wiat” 聽tez虈 聽implikuje 聽swoje 聽 przeciwien虂stwo, 聽 tj. 聽 鈥瀗ieprzyjemny 聽 s虂wiat”. 聽 Wszystkie 聽 okres虂lenia, 聽 kto虂re 聽 pojawiaja台 聽 sie台 聽 w 聽 twym 聽 umys虂le 聽 sa台 聽 odpowiednie 聽dla 聽dzisiejszych 聽c虂wiczen虂. 聽Ich 聽pozorne 聽w艂as虂ciwos虂ci 聽sanie 聽waz虈ne.

Upewnij 聽sie台, 聽z虈e 聽stosuja台c 聽dzisiejsza台 聽mys虂l 聽nie 聽zmieniasz 聽odste台po虂w 聽czasowych 聽w 聽zalez虈nos虂ci 聽od 聽tego, 聽czy 聽 cos虂 聽uwaz虈asz 聽za 聽przyjemne 聽czy 聽tez虈 聽za 聽nieprzyjemne. 聽Z 聽punktu 聽widzenia 聽celu 聽tych 聽c虂wiczen虂, 聽mie台dzy 聽nimi 聽nie 聽 ma 聽ro虂z虈nicy. 聽Pod 聽koniec 聽kaz虈dej 聽sesji 聽c虂wiczeniowej 聽dodaj:

ale 聽jestem 聽poruszony, 聽poniewaz虈 聽widze台 聽s虂wiat 聽bez 聽znaczenia. 聽

To, 聽 co 聽 jest 聽 bez 聽 znaczenia, 聽 nie 聽 jest 聽 ani 聽 dobre, 聽 ani 聽 z艂e. 聽 Dlaczego 聽 wie台c 聽 s虂wiat 聽 bez 聽 znaczenia 聽 porusza 聽 cie台? 聽 Jez虈eli 聽 potrafi艂bys虂 聽zaakceptowac虂 聽ten 聽s虂wiat 聽jako 聽bez 聽znaczenia 聽i 聽pozwoli艂 聽prawdzie, 聽by 聽dla 聽ciebie 聽wpisa艂a 聽sie台 聽w 聽ten 聽 s虂wiat, 聽sta艂bys虂 聽sie台 聽nieopisanie 聽szcze台s虂liwy. 聽Ale 聽poniewaz虈 聽jest 聽on 聽bez 聽znaczenia, 聽jestes虂 聽zmuszony 聽wpisac虂 聽wen虂 聽 to, 聽czym 聽chcia艂bys虂, 聽z虈eby 聽by艂. 聽W艂as虂nie 聽to 聽w 聽nim 聽widzisz. 聽W艂as虂nie 聽to 聽jest 聽bez 聽znaczenia 聽dla 聽prawdy. 聽Pod 聽 twoimi 聽 s艂owami 聽 jest 聽 zapisane 聽 S艂owo 聽 Boz虈e. 聽 Prawda 聽 cie台 聽 teraz 聽 porusza, 聽 ale 聽 kiedy 聽 twoje 聽 s艂owa 聽 zostana台 聽 wymazane, 聽zobaczysz 聽Jego 聽S艂owo. 聽To 聽jest 聽w艂as虂nie 聽ostatecznym 聽celem 聽tych 聽c虂wiczen虂.

Dzisiejsza台 聽idee台 聽dnia 聽wystarczy 聽c虂wiczyc虂 聽trzy 聽lub 聽cztery 聽razy. 聽Kaz虈da 聽sesja 聽c虂wiczeniowa 聽nie 聽powinna 聽trwac虂 聽 d艂uz虈ej 聽 niz虈 聽 jedna台 聽 minute台. 聽 Nawet 聽 to 聽 moz虈e 聽 wydac虂 聽 sie台 聽 tobie 聽 zbyt 聽 d艂ugo. 聽 Gdy 聽 zaczniesz 聽 odczuwac虂 聽 jakies虂 聽 obcia台z虈enie 聽lub 聽napie台cie, 聽zakon虂cz 聽c虂wiczenie.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15