Lekcja 111

Przegląd III

Wstęp

Listen to “POWTÓRZENIE III – WPROWADZENIE DO LEKCJI 111-120” on Spreaker.

Dziś rozpoczyna się nasz następny przegląd. Powtórzymy przez dziesięć następnych dni dwadzieścia ostatnich lekcji, po dwie lekcje dziennie. Będziemy przestrzegać szczególnej formy tych ćwiczeń i zalecamy dokładne jej stosowanie.

Rozumiemy, oczywiście, że może się okazać niemożliwe, by każdego dnia i w każdej godzinie osiągnąć wszystko, co jest zalecane jako optymalne. Opuszczenie jakiejś sesji ćwiczeń, z powodu niemożliwości jej podjęcia w wyznaczonym czasie, nie stanowi przeszkody w uczeniu się. Nie jest też konieczne podejmowanie nadmiernego wysiłku, żeby nadrabiać ilościowe zaległości. Rytuały nie są naszym celem i mogłyby tylko przyczynić się do niepowodzenia w osiągnięciu naszego celu.

Jednak uczenie będzie utrudnione, kiedy opuścisz jakąś sesję ćwiczeniową, gdyż brak ci chęci, by poświęcić jej ten czas, o który jesteś proszony. Nie oszukuj sam siebie w tej kwestii. Niechęć może być starannie ukryta pod zasłoną sytuacji, na które nie masz wpływu. Naucz się odróżniać sytuacje, które nie bardzo się nadają do wykonywania przez ciebie ćwiczeń, od tych, które wykorzystujesz jako kamuflaż dla ukrycia twej niechęci do ich wykonania.

Te sesje ćwiczeniowe, które utraciłeś z powodu niechęci wykonywania ćwiczeń, powinieneś wykonać, jak tylko zmienisz swe zdanie na temat swojego celu. Przejawiasz niechęć do współudziału w praktykowaniu zbawienia tylko wówczas, jeśli to kłóci się z celami, które są ci bardziej drogie. Gdy już przestaniesz je cenić, pozwól, by sesje ćwiczeniowe zastąpiły twe błagalne prośby, z jakimi do tych celów się zwracasz. One ci nic nie dały. Ale twe ćwiczenia mogą ci wszystko zaoferować. Przyjmij więc ich propozycje i niech pokój zagości w tobie.

Szczególna forma ćwiczeń, którą powinieneś stosować do tych przeglądów, jest następująca: Poświęć dwa razy dziennie po pięć minut, lub nawet dłużej jeśli chcesz, na rozważanie idei przeznaczonych do powtórzenia. Przeczytaj jeszcze raz te idee i komentarze umieszczone dla każdej idei. Następnie zacznij o nich myśleć, pozwalając umysłowi wiązać je z twymi potrzebami, pozornymi problemami i troskami.

Wprowadź te idee do twego umysłu i niech on ich użyje tak jak chce. Zaufaj mu, że użyje ich mądrze, mając zapewnioną pomoc Tego, Kto dał te myśli tobie. Czemu możesz ufać, jak nie temu, co jest w twoim umyśle? Uwierz w ten przegląd, gdyż środki, jakich używa Duch Święty, nie zawiodą. Mądrość twego umysłu przyjdzie ci z pomocą. Powierz mu kierownictwo od samego początku; następnie z cichą ufnością wycofaj się i pozwól swemu umysłowi zagłębić się w te myśli, które mu dałeś tak, jak zostały ci dane, by mógł ich użyć.

Dano ci je w doskonałej ufności; w doskonałej pewności, że użyjesz ich dobrze; w doskonałej wierze, że chciałbyś zrozumieć to, o czym mówią i użyć ich dla siebie. Zaoferuj je swemu umysłowi z tym samym zaufaniem, pewnością i wiarą. On nie zawiedzie. Jest on środkiem Ducha Świętego wybranym dla twego zbawienia. Ponieważ twój umysł ma Jego zaufanie, Jego środki muszą również zasługiwać na twoje zaufanie.

Należy tu podkreślić korzyści, jakie odniesiesz, gdy na powtórzeni owe ćwiczenia przeznaczysz pierwsze pięć minut dnia, zaraz po przebudzeniu, a także ostatnie pięć minut dnia, bezpośrednio przed zaśnięciem. Gdy jest to niemożliwe do wykonania, przynajmniej próbuj jedno z nich wykonać rano, a drugie nie wcześniej, niż na godzinę przed pójściem spać.

Te ćwiczenia, które mają być wykonywane przez cały dzień, są równie ważne, a może mają nawet większą wartość. Masz bowiem inklinację do ćwiczeń jedynie w wyznaczonych okresach czasu, a potem zajmujesz się innymi rzeczami, nie stosując do nich tego, czego się nauczyłeś. W rezultacie osiągasz niewielkie postępy i nie dajesz twej nauce szans udowodnienia, jak wielkie są jej potencjalne dary dla ciebie. W częstym wykonywaniu ćwiczeń jest kolejna szansa by je dobrze wykorzystać.

W tych powtórzeniach kładziemy nacisk na to, by nie odkładać na bok nauki w czasie pomiędzy dłuższymi sesjami ćwiczeniowymi. Próbuj dokonywać krótkiego, ale traktowanego poważnie, cogodzinnego przeglądu tych dwóch idei przeznaczonych do powtórzenia w danym dniu. Jednej użyj o określonej godzinie, a drugą zajmij się pół godziny później. Każdej z tych myśli nie musisz poświęcać więcej czasu niż tylko jedną chwilę. Powtórz ją i pozwól swemu umysłowi pozostać przez krótką chwilę w ciszy i pokoju. Następnie zajmij się innymi rzeczami, ale utrzymuj tę myśl w sobie i pozwól, by ci pomogła zachować spokój przez cały dzień.

Jeśli twój spokój zostanie naruszony, pomyśl o niej znowu. Te ćwiczenia są zaplanowane tak, by pomóc ci wyrobić sobie nawyk stosowania wszystkiego, czego się każdego dnia uczysz, do wszystkiego co robisz. Nie powtarzaj tej myśli po to, by ją potem odłożyć na bok. Jej użyteczność dla ciebie nie ma granic. I ma ci służyć na wszelkie sposoby, w każdej chwili, w każdym miejscu i zawsze, gdy potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy. Spróbuj zatem zabrać ją ze sobą, by ci towarzyszyła w sprawach codziennych i uczyń ją świętą, godną Bożego Syna, aby stała się do przyjęcia dla Boga i twojej Jaźni.

Codziennym zadaniem tego przeglądu będzie więc ponowne wypowiadanie powtarzanych myśli co pół godziny. Nie zapominaj o nich. Ta druga szansa dla tych idei zapewni nam tak duże postępy, że zakończymy te powtórzeniowe ćwiczenia osiągając na tyle wielkie korzyści, iż będziemy poruszać się już na twardszym gruncie, bardziej zdecydowanym krokiem i z mocniejszą wiarą.

Nie zapominaj, jak mało się nauczyłeś. Nie zapominaj, jak wiele możesz się teraz nauczyć. Nie zapominaj, że twój Ojciec potrzebuje ciebie, Gdy powtarzasz myśli, które On ci dał.

Lekcja 111.

Listen to “LEKCJA 111 – Powtórzenie lekcji 91-92” on Spreaker.

Do powtarzania rano i wieczorem:

(91) Cuda są widoczne w świetle.

Nie mogę widzieć w ciemności. Niechaj światło świętości i prawdy rozświetli mój umysł i niechaj ujrzę w nim niewinność.

(92) Cuda są widoczne w świetle, a światło i siła stanowią jedność.

Widzę dzięki sile, która stanowi dar Boga dla mnie. Moja słabość jest ciemnością, którą ten Jego dar rozwiewa, dając mi Jego siłę, by zajęła miejsce tej słabości.

Co godzinę, o ustalonej godzinie:

Cuda są widoczne w świetle.

Pół godziny później:

Cuda są widoczne w świetle, a światło i siła stanowią jedność.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15