Lekcja 108

Lekcja 108.

Listen to “LEKCJA 108 – Dawanie i otrzymywanie są w rzeczywistości jednym.” on Spreaker.

W świetle prawdy dawanie i otrzymywanie stanowią jedność.

Od dzisiejszej idei zależy widzenie duchowe. Jest w niej światło, ponieważ godzi ze sobą wszelkie pozorne przeciwieństwa. A czym jest światło, jeśli nie zrodzonym w pokoju rozwiązaniem wszelkich twych konfliktów i przemianą błędnych myśli, sprowadzającą je do jednego pojęcia, które jest w pełni prawdziwe? Ale nawet i to pojęcie zniknie, ponieważ Myśl, która za nim stoi, zajmie jego miejsce. I od tej chwili pokój jest już z tobą na zawsze, gdyż wtedy sen się kończy.

Prawdziwe światło, które czyni możliwym widzenie duchowe, nie jest postrzegane przez oczy ciała. Jest ono stanem tak zjednoczonego umysłu, że ciemność nie może być już w ogóle postrzegana. To, co jest tym samym, jest widziane jako jedno, a to, co się różni, pozostaje niezauważone, bo tego tam nie ma.

To jest takie światło, które nie pokazuje przeciwieństw, a widzenie duchowe, które jest uzdrowionym widzeniem, ma moc uzdrawiania. To jest światło, które przynosi twój pokój umysłu innym umysłom, żeby go współdzieliły i radowały się, że stanowią jedność z tobą i z sobą. To jest światło, które uzdrawia, gdyż niesie z sobą tylko pojedyncze postrzeganie, oparte na jednym układzie odniesienia, który implikuje jedno znaczenie.

Tu właśnie dawanie i otrzymywanie są widziane jako różne aspekty tej samej Myśli, której prawdziwość nie zależy od tego, który aspekt jest widziany jako pierwszy, a który wydaje się być na drugim miejscu. Tu rozumie się to, że oba występują razem, a w ten sposób ta Myśl zachowuje swą całkowitość. I w tym rozumieniu jest podstawa godzenia wszelkich przeciwieństw, gdyż są one postrzegane z tej samej perspektywy, która jednoczy tę Myśl.

Jedna myśl, całkowicie zjednoczona, posłuży do zjednoczenia wszystkich myśli. To jest to samo, co powiedzenie, że jedna korekcja wystarczy dla wszystkich korekcji, lub że pełne przebaczenie jednemu bratu wystarczy by zbawić wszystkie umysły. Bowiem są to szczególne przypadki jedynego prawa, które odnosi się do każdego rodzaju wiedzy, jeśli prawem tym zarządza Ten, który zna prawdę.

Nauczenie się, że dawanie i otrzymywanie są tym samym, jest szczególnie użyteczne, gdyż można to bardzo łatwo wypróbować, przekonując się, że to prawda. A gdy w tym szczególnym przypadku udowodnimy, że to zawsze działa ilekroć tego próbujemy, wtedy możemy to uogólnić na inne obszary wątpliwości i podwójnego widzenia. A stąd można to rozciągnąć i ostatecznie dojść do jednej Myśli, która jest podstawą wszystkich myśli.

Dziś ćwiczymy szczególny przypadek dawania i otrzymywania. Rezultaty dzisiejszej lekcji staną się oczywiste, ponieważ nie można ich przegapić. Dawać to znaczy otrzymywać. Dziś spróbujemy zaproponować każdemu pokój i zobaczymy, jak szybko pokój powraca do nas. Światło jest spokojem, a w tym spokoju dany jest nam wzrok niefizyczny i możemy naprawdę widzieć.

Rozpoczynamy więc dziś nasze sesje ćwiczeniowe następującą instrukcją, mówiąc:

W świetle prawdy dawanie i otrzymywanie stanowią jedność. Otrzymam to, co teraz daję.

Następnie zamknij oczy i przez pięć minut myśl o tym, co chciałbyś dać każdemu, by mieć to dla siebie. Mógłbyś, na przykład, powiedzieć:

Oferuję każdemu spokój. Oferuję każdemu pokój umysłu.

Oferuję każdemu łagodność.

Składaj każdą ofertę powoli i rób potem małą przerwę, oczekując odebrania daru, który dałeś. I powróci on do ciebie w takiej ilości, w jakiej go dałeś. Przekonasz się, że dostaniesz dokładny zwrot tego co dałeś, gdyż właśnie o to prosiłeś. Może być także pomocne myślenie o kimś konkretnym, komu dajesz swe dary. Jest on wtedy przedstawicielem wszystkich innych i poprzez niego dajesz je wszystkim.

Nasza dzisiejsza bardzo prosta lekcja wiele cię nauczy. Od tego momentu będziesz lepiej rozumiał związki przyczynowo skutkowe i twoje postępy będą teraz czynione dużo szybciej. Pomyśl o tym, że dzisiejsze ćwiczenia przyspieszą twe uczenie się, które stanie się jeszcze szybsze za każdym razem, gdy powiesz, „W świetle prawdy dawanie i otrzymywanie stanowią jedność”.

 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15