Lekcja 105

Lekcja 105.

Listen to “LEKCJA 105 – Boży pokój i radość są moje.” on Spreaker.

Pokój Boży i radość są moje.

Pokój Boga i radość są twoje. Dzisiaj je przyjmiemy wiedząc, że należą do nas. Będziemy próbowali też zrozumieć, że te dary zwielokrotniają się, gdy je odbieramy. Nie są one podobne do podarunków, jakie może dawać ten świat, w których darczyńca traci to co dał, a obdarowany jest bogatszy dzięki jego stracie. To nie są dary, ale transakcje uczynione z powodu winy. Dar naprawdę dany nie pociąga za sobą straty. Nie jest wówczas możliwe, by jeden zyskiwał, ponieważ inny traci. Gdyby tak było, oznaczałoby to istnienie ograniczeń i niedoboru.

Zatem takie transakcje nie stanowią żadnego podarunku. Takie „dary” są tylko propozycją wymiany na coś bardziej wartościowego; oprocentowanym kredytem, który ma być w pełni spłacony; tymczasową pożyczką wraz z zobowiązaniem do spłaty długu w wysokości wyższej niż wartość otrzymanego daru. To dziwne wypaczenie pojęcia dawania przenika wszelkie poziomy widzialnego świata. Ono pozbawia wszelkiego znaczenia dary, które wręczasz i nie pozostawia ci niczego w tych, które otrzymujesz.

Głównym celem ustanowionym dla tego kursu jest zmiana twojego poglądu na dawanie, abyś mógł otrzymywać. Dla ciebie dawanie stało się źródłem lęku i dlatego chciałbyś uniknąć tego jedynego środka, dzięki któremu możesz otrzymywać. Przyjmij pokój Boży i radość, a nauczysz się innego sposobu patrzenia na dary. Boże dary nigdy nie maleją gdy są rozdawane. One dzięki temu tylko zwiększają się.

Tak samo jak pokój i radość Nieba wzrosną gdy zaakceptujesz je jako Boże dary dla ciebie, tak też wzrośnie radość twego Stwórcy, kiedy zaakceptujesz Jego pokój i radość jako swoje. Prawdziwe dawanie jest tworzeniem. Rozciąga ono nieograniczoność ku temu co nieograniczone, wieczność ku temu co ponadczasowe i miłość ku samej sobie. Ono dodaje do tego, co już jest całkowite, lecz nie w kategoriach dodawania czegoś więcej, gdyż to oznaczałoby, że przedtem było mniej15. Ono dodaje w ten sposób, że pozwala na wypełnienie swego celu tym, którzy pragną rozdać wszystko co mają, aby zabezpieczyć to dla siebie na zawsze.

Dziś zaakceptuj radość i pokój Boży jako swoje. Pozwól Mu spełnić się tak, jak on definiuje spełnienie. Zrozumiesz wtedy, że to, co spełnia Jego, musi również spełniać Jego Syna. Nie może On dawać tracąc przy tym. Ty też nie możesz. Przyjmij dziś Jego dar radości i pokoju, a On podziękuję ci za twój dar dla Niego.

Nasze dzisiejsze ćwiczenia zaczną się trochę inaczej. Rozpocznij je dziś myśląc o swoich braciach, którym odmówiłeś pokoju i radości, choć im się należą, zgodnie z jednakowymi dla wszystkich prawami Boga. W ten sposób odmówiłeś sobie ich tu (na tym świecie). I tu musisz powrócić, by domagać się ich, jako swoich własnych.

Pomyśl o swoich „wrogach” przez chwilę i powiedz każdemu, gdy tylko pojawi się w twym umyśle:

Mój bracie, przynoszę tobie pokój i radość, aby radość i pokój Boga stały się moje.

W ten sposób przygotowujesz się do rozpoznania Bożych darów dla ciebie i uwalniasz swój umysł od wszystkiego, co mogłoby uniemożliwiać osiągnięcie dziś sukcesu. Teraz jesteś gotowy do przyjęcia daru pokoju i radości, który Bóg ci dał. Teraz jesteś gotów doświadczyć radości i pokoju, których sobie odmówiłeś. Teraz możesz powiedzieć, „Boży pokój i radość są moje”, albowiem dałeś to, co chciałbyś dostać.

Jeśli przygotowałeś swój umysł zgodnie z podanymi wskazówkami, musisz odnieść sukces. Albowiem pozwoliłeś na usunięcie wszystkich przeszkód na drodze do radości i pokoju, a zatem to, co jest twoje, może wreszcie do ciebie przybyć. Powiedz więc sobie, „Boży pokój i radość są moje”, zamknij oczy na chwilę i pozwól by Jego Głos zapewnił cię, że słowa, które wypowiadasz są prawdziwe.

Spędzaj więc dziś swoje pięć minut z Nim w każdej chwili, gdy tylko możesz, ale nie myśl, że jeśli będzie tego mniej, bo nie możesz dać Mu więcej, to będzie to bezwartościowe. Pamiętaj aby przynajmniej co godzinę wypowiadać słowa, które wzywają Go do tego, by ci dał to, co chce ci dać i co chce byś otrzymał. Niech twym mocnym postanowieniem będzie dziś nie przeszkadzać Jego Woli. A jeśli jakiś brat wydaje się kusić cię, byś odmówił Bożego daru dla niego, postrzegaj to jako jeszcze jedną szansę by pozwolić sobie przyjąć te dary Boże dla siebie. Następnie pobłogosław twego brata z wdzięcznością i powiedz:

Mój bracie, przynoszę tobie pokój i radość, aby radość i pokój Boga stały się moje.

 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15