Lekcja 104

Lekcja 104.

Listen to “LEKCJA 104 – Szukam tylko tego, co w rzeczywistos虂ci jest moje.” on Spreaker.

Szukam tylko tego, co w s虂wietle prawdy do mnie nalez虈y.

Dzisiejsza idea jest kontynuacja台 mys虂li, z虈e rados虂c虂 i pok贸j nie sa台 tylko nierealistycznymi marzeniami. One sa台 twym prawem, z powodu tego, czym jestes虂. Pochodza台 bowiem od Boga, kt贸remu nie moz虈e nie udac虂 sie台 dac虂 ci to, co chce ci dac虂. Jednak w umys虂le musi istniec虂 odpowiednie miejsce, gotowe na przyje台cie Jego dar贸w. Nie sa台 one che台tnie witane przez umys艂, kt贸ry w miejscu nalez虈nym darom Boz虈ym sam umies虂ci艂 wytworzone przez siebie substytuty tych dar贸w.

Dzis虂 chcielibys虂my usuna台c虂 wszelkie nic nie znacza台ce, wytworzone przez siebie dary, kt贸re umies虂cilis虂my na s虂wie台tym o艂tarzu przeznaczonym dla Boz虈ych dar贸w. W s虂wietle prawdy, to Jego dary nalez虈a台 do nas. To jego dary odziedziczylis虂my zanim nasta艂 czas i be台da台 one wcia台z虈 nasze, gdy czas przemieni sie台 w wiecznos虂c虂. To jego dary sa台 w nas teraz, poniewaz虈 sa台 ponadczasowe. Nie musimy wie台c czekac虂, aby je otrzymac虂. One nalez虈a台 do nas juz虈 dzis虂.

Zatem postanawiamy, by miec虂 je w艂as虂nie teraz, maja台c s虂wiadomos虂c虂, z虈e wybieraja台c je zamiast tych, kt贸re sami wytworzylis虂my, jednoczymy tylko nasza台 wole台 z Wola台 Boga, rozpoznaja台c, z虈e jet to ta sama wola. Nasze dzisiejsze d艂uz虈sze okresy c虂wiczen虂 trwaja台ce pie台c虂 minut i powtarzane co godzine台, kt贸re oddajemy prawdzie dla twego zbawienia, powinny rozpoczynac虂 sie台 naste台puja台co:

Szukam tylko tego, co w s虂wietle prawdy do mnie nalez虈y, a rados虂c虂 i pok贸j sa台 moim dziedzictwem.

Potem od艂贸z虈 na bok wszelkie konflikty tego s虂wiata, kt贸re proponuja台 inne dary oraz inne cele oparte na iluzjach i poszukiwane tylko w s虂wiecie sn贸w.

Wszystko to odk艂adamy na bok i poszukujemy w zamian tego, co jest naprawde台 nasze, gdy prosimy o rozpoznanie tego co da艂 nam B贸g. Szykujemy w naszych umys艂ach s虂wie台te miejsce na Jego o艂tarz, gdzie jego dary pokoju i rados虂ci sa台 mile widziane i gdzie przybywamy by odnalez虂c虂 to, co co zosta艂o nam dane przez聽Niego. Przybywamy dzis虂 z wielka台 ufnos虂cia台, s虂wiadomi tego, z虈e to, co w s虂wietle prawdy do nas nalez虈y, jest tym, co On nam daje. I nie pragniemy niczego wie台cej, poniewaz虈 nic wie台cej w s虂wietle prawdy do nas nie nalez虈y.

Zatem przygotowujemy droge台 dla Niego przez proste rozpoznanie, z虈e Jego Wola juz虈 sie台 wype艂ni艂a i z虈e rados虂c虂 i pok贸j juz虈 do nas nalez虈a台, jako Jego wieczne dary. Nie dopus虂cimy do tego, by utracic虂 je z oczu w przerwie pomie台dzy chwilami, gdzie przybywamy tam, gdzie On je z艂oz虈y艂, abys虂my je odnalez虂li. Powtarzajmy wie台c jak najcze台s虂ciej s艂owa, kt贸re be台da台 nam o tych darach przypominac虂:

Szukam tylko tego, co w 艣wietle prawdy nale偶y do mnie.

Bo偶e dary rado艣ci i pokoju s膮 wszystkim, czego chc臋.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15