Lekcja 103

Lekcja 103.

Listen to “LEKCJA 103 – Bo虂g, be台da台c Mi艂os虂cia台, jest takz虈e szcze台s虂ciem.” on Spreaker.

B贸g, kt贸ry jest Mi艂os虂cia台, jest takz虈e szcze台s虂ciem.

Szcze台s虂cie jest nieod艂a台czna台 cecha台 mi艂os虂ci. Nie moz虈e zaistniec虂 w oderwaniu od mi艂os虂ci. Nie moz虈e byc虂 dos虂wiadczane tam, gdzie mi艂os虂ci nie ma. Mi艂os虂c虂 nie ma granic i jest wsze台dzie. A zatem rados虂c虂 tez虈 jest wsze台dzie. Jednak umys艂 moz虈e temu zaprzeczyc虂, wierza台c, z虈e sa台 jakies虂 luki, jakies虂 puste miejsca, gdzie nie ma mi艂os虂ci i gdzie moz虈e wkroczyc虂 grzech, przynosza台c z soba台 b贸l zamiast rados虂ci. Ta dziwna wiara chcia艂aby ograniczyc虂 szcze台s虂cie poprzez wprowadzenie nowej definicji mi艂os虂ci, nak艂adaja台cej na nia台 ograniczenia i聽poprzez wprowadzenie przeciwien虂stwa tego, co nie ma granic ani nie ma przeciwien虂stwa.

W ten spos贸b strach zostaje skojarzony z mi艂os虂cia台, a jego skutki staja台 sie台 dziedzictwem umys艂贸w, kt贸re mys虂la台, z虈e to co wytworzy艂y jest rzeczywiste. Te wyobraz虈enia, kt贸re w s虂wietle prawdy nie sa台 prawdziwe, niosa台 ze soba台 s虂wiadectwo le台ku przed Bogiem tych, kt贸rzy zapomnieli, z虈e B贸g, be台da台c Mi艂os虂cia台, musi tez虈 byc虂 rados虂cia台. Dzis虂 ten zasadniczy b艂a台d be台dziemy znowu pr贸bowac虂 sprowadzic虂 do prawdy, nauczaja台c siebie:

B贸g, kt贸ry jest Mi艂os虂cia台, jest takz虈e szcze台s虂ciem. Bac虂 sie台 Go oznacza bac虂 sie台 rados虂ci.

Rozpocznij dzisiejsze c虂wiczenia tym kojarza台cym rados虂c虂 z mi艂os虂cia台 stwierdzeniem, kt贸re koryguje fa艂szywe przekonanie, z虈e B贸g jest strachem. Ono takz虈e podkres虂la to, z虈e szcze台s虂cie nalez虈y do ciebie, z powodu tego czym On jest.

Pozw贸l na wprowadzenie dzis虂 tej jednej korekty do twego umys艂u co godzine台. Naste台pnie powitaj wszelkie szcze台s虂cie jakie jest jej rezultatem, w miare台 jak prawda zaste台puje strach, a rados虂c虂 staje sie台 tym, czego sie台 spodziewasz zamiast b贸lu. Poniewaz虈 B贸g jest mi艂os虂cia台, be台dzie ci to dane. Podtrzymuj to oczekiwanie cze台sto przez ca艂y dzien虂 i wyciszaj wszelkie le台ki tym z虈yczliwym i w pe艂ni prawdziwym zapewnieniem:

B贸g, kt贸ry jest Mi艂os虂cia台, jest takz虈e szcze台s虂ciem.

To w艂as虂nie szcze台s虂cia dzis虂 poszukuje台.

Nie moz虈e mi sie台 nie udac虂, bo szukam prawdy.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15