Lekcja 102

Lekcja 102.

Listen to “LEKCJA 102 – Podzielam Wolę Boga, którą jest moje szczęście.” on Spreaker.

Współdzielę Bożą Wolę w sprawie mojego szczęścia.

Nie chcesz cierpieć. Możesz myśleć, że cierpienie ci coś daje i możesz jeszcze trochę wierzyć, że daje ci to, czego chcesz. Jednak ta wiara jest teraz z pewnością naruszona, co najmniej w takim stopniu, że pozwala ci ją poddać w wątpliwość i podejrzewać, że nie ma ona naprawdę sensu. Ta wiara jeszcze całkowicie nie zniknęła, ale brak jej korzeni, które kiedyś mocno ją ochraniały w ciemnych, ukrytych, sekretnych miejscach twego umysłu.

Dziś próbujemy uwolnić się z jej osłabionego uchwytu jeszcze bardziej i uświadomić sobie, że ból jest bezcelowy, nie ma przyczyny i nie ma żadnej mocy sprawczej. Ból nie ma żadnej wartości nabywczej i nic dzięki nie mu nie można zyskać. On niczego nie oferuje bo tak naprawdę nie istnieje. A wszystko, co myślisz, że tobie proponuje, nie istnieje tak jak on. Byłeś niewolnikiem czegoś, co jest niczym. Bądź dziś wolny by dołączyć do przepełnionej szczęściem Woli Boga.

Kilka następnych dni poświęcimy na ćwiczenia zaplanowane w tym celu, by pomóc ci osiągnąć szczęście, które Boża Wola w tobie umieściła. Tu jest twój dom i tu znajduje się twoje bezpieczeństwo. Tu jest twój pokój i nie ma tu strachu. Tu jest zbawienie. Tu nareszcie odpoczniesz.

Rozpocznij dzisiejsze ćwiczenia tą akceptacją Bożej Woli dla ciebie:

Współdzielę Bożą Wolę w sprawie mojego szczęścia i przyjmuję ją teraz jako moją funkcję.

Następnie poszukuj tej funkcji głęboko w twym umyśle, gdyż ona tu jest i czeka tylko na twój wybór. Nie może się ci nie powieść odnalezienie jej, gdy poznasz, że jest ona twym wyborem i że współdzielisz Bożą Wolę.

Bądź szczęśliwy, ponieważ twoją jedyną funkcją tu, na tym świecie jest szczęście. Nie ma powodu, byś mniej kochał Bożego Syna niż Ten, Którego Miłość stworzyła go tak kochającym jak On Sam. Obok tych pięciominutowych, cogodzinnych chwil odpoczynku, rób dziś częste przerwy by sobie powiedzieć, że już teraz zaakceptowałeś szczęście jako twą jedyną funkcję. I bądź pewien, że czyniąc to, łączysz się z Wolą Boga.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15