Lekcja 101

Lekcja 101.

Listen to “LEKCJA 101 – Wola台 Boga jest moje doskona艂e szcze台s虂cie.” on Spreaker.

Boz虈a台 Wola台 dla mnie jest doskona艂e szcze台s虂cie.

Dzis虂 be台dziemy w dalszym cia台gu poruszac虂 temat szcze台s虂cia. Jest to kluczowe poje台cie dla w艂as虂ciwego zrozumienia tego, co oznacza zbawienie. Ty wcia台z虈 wierzysz, z虈e ono prosi o cierpienie, kt贸re ma stanowic虂 pokute台 za twoje 鈥瀏rzechy”. Tak nie jest. Jednak musisz tak mys虂lec虂, jes虂li wierzysz w to, z虈e grzech jest prawdziwy i z虈e Boz虈y Syn moz虈e grzeszyc虂.

Jes虂li grzech jest czyms虂 rzeczywistym, to karanie jest sprawiedliwe i nie moz虈na od niego uciec. Zbawienie nie moz虈e byc虂 wtedy osia台gnie台te inaczej, niz虈 przez cierpienie. Jes虂li grzech jest prawdziwy, szcze台s虂cie musi byc虂 iluzja台, poniewaz虈 obie te rzeczy nie moga台 byc虂 jednoczes虂nie prawdziwe. Grzesznicy usprawiedliwiaja台 tylko s虂mierc虂 oraz b贸l i w艂as虂nie o to prosza台. Wiedza台 bowiem, z虈e to na nich czeka i be台dzie ich szukac虂, az虈 wreszcie po pewnym czasie gdzies虂 ich dopadnie, w takiej formie, kt贸ra wyr贸wna rachunki jakie maja台 z Bogiem. Chcieliby ze strachu uciec przed Nim. Jednak On be台dzie ich s虂cigac虂, a oni nie moga台 uciec.

Jes虂li grzech jest prawdziwy, zbawienie musi byc虂 b贸lem. B贸l jest cena台 grzechu, a jes虂li grzech jest rzeczywisty, od cierpienia nie da sie台 uciec. Zbawienie musi byc虂 przeraz虈aja台ce, poniewaz虈 be台dzie powoli zabijac虂, zanim pozwoli na mi艂e powitanie dobrodziejstwa s虂mierci przez jego ofiary, kt贸re przed ukojeniem, jakie zbawienie im przyniesie, stanowia台 niewiele wie台cej niz虈 kos虂ci. Jego gniew jest bezgraniczny, bezlitosny, ale w pe艂ni sprawiedliwy.

Kto szuka艂by takiej surowej kary? Kto nie ucieka艂by przed takim zbawieniem i nie pr贸bowa艂by wszelkimi sposobami zag艂uszyc虂 G艂os, kt贸ry mu je oferuje? Dlaczego ktos虂 mia艂by pr贸bowac虂 s艂uchac虂 i akceptowac虂 to, co On proponuje? Jes虂li grzech jest prawdziwy, jego propozycja台 jest s虂mierc虂 wymierzana w okrutny spos贸b, by dostosowac虂 sie台 do wyste台pnych pragnien虂, z kt贸rych grzech jest zrodzony. Jes虂li grzech jest prawdziwy, zbawienie sta艂o sie台 twym zawzie台tym wrogiem, przeklen虂stwem Boga nad toba台, kt贸ry ukrzyz虈owa艂es虂 Jego Syna.

Potrzebujesz tych dzisiejszych okres贸w c虂wiczen虂. Te c虂wiczenia nauczaja台, z虈e grzech nie jest prawdziwy i wszystko, co mys虂lisz, z虈e jest wynikiem grzechu, nie wydarzy sie台, bowiem nie istnieje ku temu z虈aden pow贸d. Zaakceptuj Pojednanie z otwartym umys艂em, kt贸ry nie przywia台zuje wagi do uporczywej wiary, z虈e uczyni艂es虂 diab艂a z Syna Boga. Grzech nie istnieje. C虂wiczmy dzis虂 te台 mys虂l tak cze台sto, jak to tylko jest moz虈liwe, poniewaz虈 jest ona podstawa台 idei dnia dzisiejszego.

Boz虈a台 Wola台 dla ciebie jest doskona艂e szcze台s虂cie, poniewaz虈 grzech nie istnieje i cierpienie nie ma powodu. Rados虂c虂 jest sprawiedliwa, a b贸l jest tylko oznaka台, z虈e nie zrozumia艂es虂 siebie. Nie b贸j sie台 Woli Boga. Ale przyjmij ja台 z ufnos虂cia台, be台da台c pewnym, z虈e uwolni cie台 od wszelkich skutk贸w, jakie grzech wyry艂 w twej rozgora台czkowanej wyobraz虂ni. Powiedz:

Wola台 Boga dla mnie jest doskona艂e szcze台s虂cie.

Grzech nie istnieje, nie wywo艂uje wie台c z虈adnych skutk贸w.

Tak powiniene艣 rozpocz膮膰 swe 膰wiczenia, a nast臋pnie spr贸bowa膰 znowu odnale藕膰 rado艣膰, jak膮 te my艣li wprowadz膮 do twego umys艂u. Podaruj ch臋tnie te pi臋膰 minut, by usun膮膰 wielki ci臋偶ar, jaki na siebie na艂o偶y艂e艣 poprzez ob艂膮kan膮 wiar臋, 偶e grzech jest prawdziwy. Dzi艣 uciekasz od szale艅stwa. Jeste艣 na drodze do wolno艣ci, a dzisiejsza idea dodaje ci skrzyde艂 by艣 nabra艂 przyspieszenia i daje ci nadziej臋 na jeszcze szybsze zd膮偶anie do celu, jakim jest czekaj膮cy na ciebie pok贸j. Grzech nie istnieje. Pami臋taj dzi艣 o tym i powtarzaj sobie tak cz臋sto, jak to jest tylko mo偶liwe:

Boz虈a台 Wola台 dla mnie jest doskona艂e szcze台s虂cie.

Jest to prawda, poniewaz虈 grzech nie istnieje.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15