Lekcja 100

Lekcja 100.

Listen to “LEKCJA 100 – Moja rola w Bożym planie zbawienia jest niezbędna.” on Spreaker.

Moja rola w Bożym planie zbawienia jest niezbędna.

Tak jak Syn Boży dopełnia swego Ojca, tak twój udział w Bożym planie dopełnia ten plan. Zbawienie musi więc odmienić tą obłąkaną wiarę w oddzielne myśli i oddzielne ciała, które wiodą oddzielne żywoty i podążają swoimi oddzielnymi drogami. Jedna funkcja, współdzielona przez oddzielne umysły, jednoczy je w jednym celu, gdyż każdy z nich jest dla nich wszystkich jednakowo niezbędny.

Bożą Wolą wobec ciebie jest doskonałe szczęście. Dlaczego miałbyś się sprzeciwiać Jego Woli? Rola, jaką On dla ciebie zachował w realizacji Swojego planu, jest ci dana po to, byś ponownie stał się takim, jakim On chce, żebyś był. Ta rola jest tak samo niezbędna dla realizacji Jego planu jak dla twojego szczęścia. Twoja radość musi być pełna, by Jego plan był zrozumiały dla tych, do których On ciebie posyła. Zobaczą swą funkcję w twym rozpromienionym obliczu i usłyszą wezwanie Boga w twym pełnym szczęścia uśmiechu.

Jesteś rzeczywiście niezbędny w Bożym planie zbawienia. Bez twej radości Jego radość jest niepełna. Bez twego uśmiechu świat nie może zostać zbawiony. Gdy jesteś smutny, światło, które sam Bóg ustanowił środkiem zbawienia tego świata, jest przyćmione i wyblakłe i nikt się nie śmieje, gdyż wszelki śmiech może jedynie być echem twego śmiechu.

Jesteś rzeczywiście niezbędny w Bożym planie zbawienia. Tak samo, jak twoje światło rozjaśnia każde światło świecące w Niebie, tak też twoja radość na ziemi wzywa wszystkie umysły by porzuciły wszelkie swe żale i zajęły swoje miejsce obok ciebie w Bożym planie. Boży posłańcy są radośni i ich radość uzdrawia smutek i rozpacz. Są oni dowodem, że Bóg chce doskonałego szczęścia dla wszystkich, którzy przyjmą dary swojego Ojca i staną się one ich własnością.

Nie pozwólmy dziś sobie na smutek. Albowiem jeśli tak uczynimy, to nie odniesiemy sukcesu w wypełnianiu roli, która jest niezbędna zarówno w Bożym planie jak i dla twego duchowego widzenia. Smutek jest oznaką, że chciałbyś odgrywać inną rolę, zamiast tej, która została ci przydzielona przez Boga. W ten sposób niewątpliwie nie uda ci się pokazać temu światu, jak wielkiego szczęścia On pragnie dla ciebie. A wtedy nie rozpoznasz, że jest ono twoje.

Dziś postaramy się zrozumieć, że radość jest twoją funkcją tu, na tym świecie. Jeśli jesteś smutny, twoja rola pozostaje niewypełniona i cały ten świat jest w ten sposób pozbawiony radości wraz z tobą. Bóg prosi cię, byś był szczęśliwy, aby ten świat mógł ujrzeć, jak bardzo On kocha Swego Syna i by mógł się przekonać, że nie chce On, by jakikolwiek smutek osłabił jego radość i by jakiś strach go dręczył, zakłócając spokój. Dziś jesteś Bożym posłańcem. Przynosisz Jego szczęście wszystkim, na których spoglądasz; Jego pokój każdemu, kto patrzy na ciebie i widzi Jego przesłanie w twym szczęśliwym obliczu.

Przygotujemy się dziś do naszych pięciominutowych okresów ćwiczeń poprzez odczuwanie narastającego w nas szczęścia, które jest zgodne z Wolą naszego Ojca i naszą. Rozpocznij ćwiczenie od myśli, którą zawiera dzisiejsza idea. Następnie uświadom sobie to, że twą rolą jest być szczęśliwym. Tylko o to się ciebie prosi, a także każdego, kto chce zająć swoje miejsce pośród Bożych posłańców. Pomyśl, co to znaczy. Byłeś w błędzie wierząc, że prosi się ciebie o ofiarę. Zgodnie z Bożym planem ty tylko otrzymujesz i nigdy nie tracisz, nie poświęcasz się, ani nie umierasz.

Spróbujmy teraz odnaleźć tę radość, która jest dla nas i dla całego świata potwierdzeniem Bożej Woli względem nas. Twoim zadaniem jest odnaleźć ją tu i teraz. Po to tu przybyłeś. Niechaj ten dzień będzie dniem twego sukcesu! Spójrz głęboko wewnątrz siebie, nie niepokojony przez wszelkie próżne myśli i głupie cele, gdy wznosisz się aby spotkać Chrystusa w tobie.

On tam będzie. A ty możesz teraz do Niego dotrzeć. Czemuż innemu mógłbyś się przyglądać, jak nie Jemu, Który czeka na to, byś mógł na niego spojrzeć? Jakaż to próżna myśl mogłaby mieć moc, by cię przed tym powstrzymać? Jakiż to głupi cel mógłby przeszkodzić ci w odniesieniu sukcesu, kiedy Tym, który wzywa ciebie, jest Sam Bóg?

On tam będzie. Jesteś niezbędny w Jego planie. Jesteś dziś Jego posłańcem. I musisz odnaleźć to, co On chciałby byś dawał. Nie zapomnij o dzisiejszej idei w czasie pomiędzy twoimi pięciominutowymi, powtarzanymi co godzinę okresami ćwiczeń. Dziś wzywa cie twoja Jaźń. A za każdym razem, gdy mówisz, że jesteś niezbędny w Bożym planie zbawienia tego świata, odpowiadasz Bogu na to wezwanie.

 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15