Lekcja 10

聽Lekcja 聽10.

Listen to “LEKCJA 10 – Moje my艣li nic nie znacz膮.” on Spreaker.

Moje 聽mys虂li 聽nic 聽nie 聽znacza台.聽聽

Ta 聽idea 聽odnosi 聽sie台 聽do 聽wszystkich 聽mys虂li, 聽kto虂rych 聽jestes虂 聽s虂wiadomy, 聽lub 聽stajesz 聽sie台 聽s虂wiadomy 聽w 聽czasie 聽gdy 聽 c虂wiczysz. 聽Powodem 聽tego, 聽z虈e 聽ta 聽idea 聽stosuje 聽sie台 聽do 聽nich 聽wszystkich 聽jest 聽to, 聽z虈e 聽nie 聽sa台 聽to 聽twoje 聽prawdziwe 聽 mys虂li. 聽Czynilis虂my 聽juz虈 聽to 聽rozro虂z虈nienie 聽poprzednio 聽i 聽uczynimy 聽je 聽znowu. 聽Wcia台z虈 聽jeszcze 聽nie 聽masz 聽podstaw 聽do 聽 poro虂wnan虂. 聽Gdy 聽juz虈 聽je 聽zdobe台dziesz, 聽nie 聽be台dziesz 聽mia艂 聽z虈adnych 聽wa台tpliwos虂ci, 聽z虈e 聽mys虂li, 聽kto虂re 聽kiedys虂 聽uwaz虈a艂es虂 聽 za 聽swoje, 聽nic 聽nie 聽znaczy艂y.

Juz虈 聽 drugi 聽 raz 聽 pos艂uz虈ylis虂my 聽 sie台 聽 tym 聽 rodzajem 聽 mys虂li. 聽 Tylko 聽 ich 聽 forma 聽 jest 聽 troche台 聽 inna. 聽 Tym 聽 razem 聽 wprowadzenie 聽tej 聽idei 聽zaczyna 聽sie台 聽s艂owami 聽鈥濵oje 聽mys虂li” 聽zamiast 聽鈥濼e 聽mys虂li” 聽i 聽nie 聽tworzy 聽sie台 聽tutaj 聽z虈adnego 聽 widocznego 聽zwia台zku 聽mie台dzy 聽ro虂z虈nymi 聽rzeczami 聽woko虂艂 聽ciebie. 聽Podkres虂la 聽sie台 聽teraz 聽tylko 聽nierzeczywistos虂c虂 聽 tego, 聽co 聽mys虂lisz, 聽z虈e 聽mys虂lisz.

Ten 聽 aspekt 聽 procesu 聽 korekcji 聽 rozpocza台艂 聽 sie台 聽 od 聽 prezentacji 聽 idei, 聽 z虈e 聽 mys虂li, 聽 kto虂rych 聽 jestes虂 聽 s虂wiadomy, 聽 sa台 聽 niezrozumia艂e 聽 i 聽 bez 聽 znaczenia, 聽 z虈e 聽 sa台 聽 raczej 聽 na 聽 zewna台trz 聽 niz虈 聽 wewna台trz 聽 i 聽 z虈e 聽 sa台 聽 umiejscowione 聽 w 聽 przesz艂os虂ci 聽 raczej 聽niz虈 聽w 聽teraz虂niejszos虂ci. 聽Teraz 聽podkres虂lamy, 聽z虈e 聽obecnos虂c虂 聽tych 聽mys虂li 聽oznacza, 聽z虈e 聽nie 聽mys虂lisz. 聽To 聽jest 聽tylko 聽 inny 聽 sposo虂b 聽 powto虂rzenia 聽 naszego 聽 wczes虂niejszego 聽 stwierdzenia, 聽 z虈e 聽 two虂j 聽 umys艂 聽 jest 聽 w 聽 rzeczywistos虂ci 聽 pusty. 聽 Rozpoznanie 聽 tego 聽 jest 聽 rozpoznaniem 聽 nicos虂ci, 聽 kiedy 聽 mys虂lisz, 聽 z虈e 聽 ja台 聽 widzisz. 聽 Jako 聽 takie 聽 jest 聽 warunkiem 聽 wste台pnym 聽dla 聽duchowego 聽widzenia.

Wykonuja台c 聽te 聽c虂wiczenia 聽zamknij 聽oczy 聽i 聽powtarzaj 聽idee台 聽dzisiejszego 聽dnia 聽dos虂c虂 聽wolno. 聽Naste台pnie 聽dodaj:

Ta 聽idea 聽pomoz虈e 聽mi 聽uwolnic虂 聽sie台 聽od 聽wszystkiego, 聽w 聽co 聽teraz 聽wierze台.

Tak 聽jak 聽poprzednio, 聽te 聽c虂wiczenia 聽polegaja台 聽poszukiwaniu 聽w 聽twym 聽umys虂le 聽wszystkich 聽mys虂li, 聽jakie 聽tylko 聽 sa台 聽 doste台pne, 聽 bez 聽 ich 聽 wybierania 聽 czy 聽 osa台dzania. 聽 Pro虂buj 聽 unikac虂 聽 wszelkiego 聽 rodzaju 聽 klasyfikacji. 聽 W艂as虂ciwie, 聽 gdyby 聽by艂o 聽to 聽dla 聽ciebie 聽pomocne, 聽mo虂g艂bys虂 聽wyobrazic虂 聽sobie, 聽z虈e 聽ogla台dasz 聽jaka台s虂 聽przechodza台ca台 聽obok 聽przez 聽 two虂j 聽umys艂 聽dziwna台 聽procesje台, 聽kto虂ra 聽ma 聽dla 聽ciebie 聽niewielkie 聽znaczenie, 聽o 聽ile 聽w 聽ogo虂le 聽ma 聽jakies虂 聽znaczenie. 聽 Gdy 聽kaz虈da 聽mys虂l 聽przemyka 聽sie台 聽przez 聽two虂j 聽umys艂, 聽powiedz:

Moja 聽mys虂l 聽o_______ 聽nic 聽nie 聽znaczy. 聽 Moja 聽mys虂l 聽o_______ 聽nic 聽nie 聽znaczy.

Dzisiejsza 聽idea 聽moz虈e 聽oczywis虂cie 聽byc虂 聽uz虈yta 聽w 聽kaz虈dej 聽chwili, 聽wraz 聽z 聽jaka台kolwiek 聽mys虂la台, 聽kto虂ra 聽wo虂wczas cie台 聽 trapi. 聽 Dodatkowo, 聽 zaleca 聽 sie台 聽 powto虂rzyc虂 聽 c虂wiczenie 聽 pie台c虂 聽 razy 聽 w 聽 cia台gu 聽 dnia, 聽 przeszukuja台c 聽 swo虂j 聽 umys艂 聽 za 聽 kaz虈dym 聽 razem 聽 nie 聽 d艂uz虈ej 聽 niz虈 聽 minute台. 聽 Nie 聽 jest 聽 wskazane 聽 by 聽 przed艂uz虈ac虂 聽 ten 聽 czas, 聽 a 聽 przeciwnie, 聽 jez虈eli 聽 odczuwasz 聽 jaka台s虂 聽 niewygode台, 聽 nalez虈y 聽 skro虂cic虂 聽 ten 聽 czas 聽 do 聽 po虂艂 聽 minuty, 聽 lub 聽 nawet 聽 jeszcze 聽 bardziej. 聽 Jednakz虈e 聽 pamie台taj, 聽by 聽przewodnia台 聽idee台 聽c虂wiczenia 聽powtarzac虂 聽powoli, 聽przed 聽zastosowaniem 聽jej 聽do 聽konkretnej 聽mys虂li 聽i 聽 aby 聽takz虈e 聽dodac虂 聽naste台puja台ce 聽s艂owa:

Ta 聽idea 聽pomoz虈e 聽mi 聽uwolnic虂 聽sie台 聽od 聽wszystkiego, 聽w 聽co 聽teraz 聽wierze台. 聽

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15